Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Łańcuta
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Bip Archiwum 2018  / Wydział Architektury do 30.11.2018  / Zadania wydziału
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zadania wydziału Zadania wydziału

Do zakresu działania Wydziału Architektury należy w szczególności:


1) w zakresie polityki przestrzennej miasta i przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

a) organizowanie i dokumentowanie informacji o stanie miasta w sferze gospodarki przestrzennej,
b) analiza stanu i potrzeb w zakresie poszczególnych elementów systemu funkcjonalno-przestrzennego miasta,
c) obsługa techniczna komisji urbanistyczno-architektonicznej,
d) prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem i zmianą studium uwarunkowań
    i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
e) przygotowywanie projektów uchwał Rady o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów
    zagospodarowania  przestrzennego z określeniem granic obszaru objętego planem, przedmiotu
    i zakresu jego ustaleń,
f) prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian,
g) wydawanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
h) prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gromadzenie materiałów związanych
    z tymi  planami,
i) prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
   i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
j) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
   o znaczeniu powiatowym i gminnym,
k) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
l) stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadkach określonych ustawą,
m) opracowywanie projektów wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych,
n) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich,
o) sporządzanie projektów uchwał Rady w sprawie aktualności studium i planów miejscowych.

2) w zakresie ochrony dóbr kultury:

a) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem projektu i realizacją miejskiego programu opieki nad zabytkami,
b) prowadzenie miejskiej ewidencji zabytków,
c) przekazywanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków zawiadomień o odkryciu przedmiotu, co do którego
   istnieje  przypuszczenie, iż jest on zabytkiem,
d) współdziałanie przy wykonywaniu zadań z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.data wytworzenia2013-11-12
data udostępnienia2015-01-05
sporządzone przezKierownik Wydziału AR - Beata Kałamarz Tworek
opublikowane przezInformatyk - Bogusław Dubiel
ilość odwiedzin2546
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut, tel.: +48 17 225 22 02, fax: +48 17 225 20 21, urzad@um-lancut.pl, www.lancut.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@