Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Łańcuta
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Urząd  / Wydziały  / Urząd Stanu Cywilnego  / Zadania wydziału
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zadania wydziału Zadania wydziału

     Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

I –  w zakresie rejestracji zdarzeń urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych okoliczności mających wpływ 
       na stan cywilny
osoby, a w szczególności:

1)   przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych Rejestrze Stanu Cywilnego oraz w systemie teleinformatycznym,
      w którym prowadzony jest przedmiotowy rejestr,

2)   sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw, zgonów),

3)   występowanie o nadanie numeru PESEL oraz zameldowanie dziecka bezpośrednio po sporządzeniu jego aktu
      urodzenia;

4)   występowanie o nadanie numeru PESEL w przypadku sprostowania daty urodzenia lub zmiany płci;

5)   aktualizacja danych w rejestrze PESEL, na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odnośnie stanu 
      cywilnego, zawartego małżeństwa, czy zgonu osoby posiadającej numer PESEL, dla której nie sporządzono polskiego
      aktu stanu cywilnego;

6)   wydawanie odpisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów (skróconych, zupełnych, na druku wielojęzycznym);

7)   przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;

8)   przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa;

9)   przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska współmałżonka;

10) przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia lub imion dziecka;

11) przyjmowanie oświadczeń o nazwisku dziecka;

12) przyjmowanie oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem
      małżeństwa;

13) przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego;

14) wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących zmiany imienia i nazwiska oraz decyzji odmownych dokonania
      czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego;

15) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu określonego w Kodeksie rodzinnym
      i opiekuńczym;

16) wydawanie zaświadczeń:

a)   potwierdzających uznanie ojcostwa,

b)   stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

c)   stwierdzających, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego,

d)   stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,

e)   o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

f)    o stanie cywilnym,

g)   o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego;

17)  dokonywanie w formie czynności materialno-technicznej:

a)    przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego,

b)    sprostowania aktu stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji 
       stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego,

c)    uzupełnienia aktu stanu cywilnego niezawierającego wszystkich wymaganych danych, 

d)    ustalenia i odtworzenia treści aktu stanu cywilnego;

18) zamieszczanie wzmianek w aktach stanu cywilnego na podstawie decyzji administracyjnych i orzeczeń sądów;

19) archiwizowanie aktów stanu cywilnego i akt zbiorowych,

20) współpraca z jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych w zakresie zawierania małżeństw 
      konkordatowych;

21) przygotowywanie wniosków o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz organizowanie uroczystości ich 
      wręczenia,

22) współpraca z sądami i organami państwowymi w zakresie rejestracji stanu cywilnego,

23) prowadzenie przewidzianej przepisami sprawozdawczości.

 

II – w zakresie spraw obywatelskich:

1)    przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze PESEL i Rejestrze Dowodów Osobistych  oraz w systemach
       teleinformatycznych, w których prowadzone są przedmiotowe rejestry;

2)    rejestracja danych w rejestrze Pesel oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców;

3)    przekazywanie danych pomiędzy rejestrami mieszkańców a rejestrem PESEL;

4)    prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku meldunkowego przez obywateli polskich;

5)    prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku meldunkowego przez cudzoziemców;

6)    udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców oraz zamieszkania cudzoziemców;

7)    pośredniczenie w przyjęciu wniosku o nadanie numeru PESEL dla osoby obowiązanej na podstawie innych przepisów do
       posiadania numeru PESEL;

8)    sporządzanie wymaganych sprawozdań statystycznych;

9)    sporządzanie wymaganych przepisami prawa wykazów osobowych (dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, osób
       podlegających kwalifikacji wojskowej itp.);

10)  prowadzenie rejestrów wyborców, w tym wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców;

11)  sporządzanie spisów wyborców i wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem zameldowania;

12)  prowadzenie postępowań w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania;

13)  prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań w zakresie wydawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych,

14)  prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych i przekazywanie danych do  Rejestru Dowodów
      Osobistych

15)  przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkobiercy.


data wytworzenia2015-03-02
data udostępnienia2015-04-20
sporządzone przezKierownik USC - Iwona Olszańska
opublikowane przezInformatyk - Bogusław Dubiel
ilość odwiedzin4753
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut, tel.: +48 17 225 22 02, fax: +48 17 225 20 21, urzad@um-lancut.pl, www.lancut.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@