Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Łańcuta
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Urząd  / Wydziały  / Biuro Gospodarki Mieniem  / Zadania wydziału
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zadania wydziału Zadania wydziału

Do zakresu zadań Biura Gospodarki Mieniem należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z miejskim zasobem nieruchomości, w szczególności:

a) prowadzenie komunalizacji mienia,

b) nabywanie na własność nieruchomości na cele rozwojowe miasta, realizacji inwestycji i inne cele publiczne,

c) przygotowywanie projektów uchwał Rady dotyczących zasad gospodarowania mieniem komunalnym,

d) przygotowywanie projektów zarządzeń, decyzji, umów w zakresie zbywania, nabywania, użyczania, udostępniania, dzierżaw i najmu nieruchomości, oraz prowadzenie całości spraw z tego zakresu,

2) dokumentowanie dochodów z tytułu obrotu mieniem miasta, w tym:

a) prawidłowe i terminowe ustalanie oraz dokumentowanie należności z tytułu dochodów budżetowych wynikających
z zawartych umów (faktury VAT) i opłat za wieczyste użytkowanie,

b) prognozowanie dochodów budżetu z tytułu sprzedaży i udostępniania mienia miasta,

3) prowadzenie komputerowej ewidencji zasobu nieruchomości Miasta,

4) prowadzenie spraw związanych z przetargami na zbycie nieruchomości, dzierżawy, najmu,

5) oddawanie nieruchomości w trwały zarząd,

6) przekazywanie nieruchomości na cele szczególne,

7) ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości oddawanych w wieczyste użytkowanie i trwały zarząd,

8) prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności nieruchomości,

9) aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,

10) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem wyceny i podziałów nieruchomości,

11) regulowanie prawa własności i składanie wniosków o ujawnienie tego prawa do ksiąg wieczystych na rzecz miasta Łańcuta, odnośnie gruntów zajętych pod drogi miejskie, oraz wydzielanych przy podziale nieruchomości i ustalanie odszkodowań,

12) regulacja stanów prawnych nieruchomości będących we władaniu miasta,

13) prowadzenie postępowań w sprawie podziału nieruchomości z wniosku stron oraz z urzędu,

14) prowadzenie spraw związanych ze scalaniem nieruchomości i ich ponownym podziałem,

15) prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości – rokowania, sporządzenie wniosku o wywłaszczenie,

16) realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach będących w zarządzie Miasta,

17) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat lub wypłatą odszkodowań w przypadku wzrostu, obniżenia wartości lub ograniczenia w dotychczasowym sposobie korzystania z nieruchomości na wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

18) prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów, oraz numeracją porządkową budynków i nieruchomości,

19) prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości,

20) prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami dotyczącymi prowadzonych inwestycji i przygotowywanie dokumentacji w sprawach wykupów terenów pod ich realizację,

21) prowadzeniem spraw związanych z funkcjonowaniem targowisk na terenie miasta,

22) współpraca i koordynacja działań w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami stanowiącymi mieszkaniowy i użytkowy zasób miasta przez Miejski Zarząd Budynków w Łańcucie,

23) wspomaganie nadzoru Burmistrza nad Miejskim Zarządem Budynków w Łańcucie,

24) prowadzenie spraw dotyczących utworzenia, przystąpienia, prywatyzacji, rozwiązania spółki oraz zbycia udziałów posiadanych przez miasto w spółkach prawa handlowego,

25) współpraca z przedstawicielami miasta w organach kontrolnych spółek prawa handlowego oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

26) dokonywanie analizy dokumentów związanych ze sprawami objętymi porządkiem obrad zgromadzenia wspólników spółek,

27) inicjowanie i przeprowadzanie kontroli w spółkach prawa handlowego, w ramach przysługującego wspólnikowi prawa indywidualnej kontroli,

28) sprawy związane z nadzorem merytorycznym i monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek z udziałem miasta,

29) realizowanie ustaleń Burmistrza działającego jako Zgromadzenie Wspólników ŁZK Spółka z o.o. w Łańcucie i Ciepłownia” Łańcut” Spółka z o.o. w Łańcucie.data wytworzenia2015-03-24
data udostępnienia2015-03-25
sporządzone przezKierownik Wydz.BGM - Jolanta Dubiel-Bawor
opublikowane przezInformatyk - Bogusław Dubiel
ilość odwiedzin925
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut, tel.: +48 17 225 22 02, fax: +48 17 225 20 21, urzad@um-lancut.pl, www.lancut.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@