Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Łańcuta
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Urząd  / Wydziały  / Biuro Pozyskiwania Funduszy i Zamówień Publicznych  / Zadania biura
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zadania biura Zadania biura

1)     planowanie, opracowywanie, koordynowanie prac związanych z przygotowaniem studiów wykonalności, analiz  ekonomiczno-finansowych dla projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,

2)     przygotowywanie analiz dotyczących funkcjonowania miasta w kontekście projektów Unii Europejskiej z uwzględnieniem analiz i materiałów dotyczących strategii rozwoju miasta;

3)     weryfikacja analiz ekonomiczno-finansowych sporządzanych dla projektów realizowanych przez urząd,

4)     analiza informacji o istniejących źródłach finansowania z programów i funduszy UE pod kątem możliwości ich wykorzystania;

5)     informowanie zainteresowanych wydziałów oraz jednostek organizacyjnych                     
        o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych;

6)     przygotowanie dokumentów aplikacyjnych dla zgłaszanych przez wydziały i jednostki organizacyjne propozycji projektów na realizację zadań miasta;

7)     współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w celu pozyskiwania środków finansowych na realizację wspólnych przedsięwzięć,

8)     monitorowanie realizowanych przez wydziały i jednostki organizacyjne projektów miasta współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, z wyłączeniem projektów z zakresu transportu publicznego, projektów realizowanych przez instytucje kultury miasta oraz projektów nie inwestycyjnych realizowanych przez oświatowe jednostki organizacyjne;

9)     udzielanie wydziałom i jednostkom organizacyjnym niezbędnych informacji dotyczących zasad realizowania projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;

10)   współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie programów pomocowych w zakresie projektów miasta  realizowanych przez wydziały i jednostki organizacyjne, współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;

11)   przygotowywanie i umieszczanie na stronie internetowej urzędu informacji dotyczących projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;

12)   realizacja zadań dotyczących informacji i promocji projektów miasta realizowanych przez wydziały współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,

13)   przygotowywanie, monitorowanie i realizowanie projektów międzynarodowych we współpracy z wydziałami i jednostkami 
       organizacyjnymi;

14)   koordynowanie przygotowania projektów w odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne oraz wykonania zaleceń  pokontrolnych wydanych przez instytucje wskazane w programach pomocowych do kontroli realizacji programów i projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, po kontrolach przeprowadzonych na dokumentach  przekazywanych do tych instytucji w związku z realizacją umów    o dofinansowanie projektów miasta,

15)   prowadzenie magazynu materiałów promocyjnych projektów Miasta realizowanych przez wydziały i współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

16)   w zakresie Strategii Rozwoju Miasta :

a) opracowywanie i aktualizacja Strategii ,

b) monitorowanie i ewaluacja Strategii,

c) inicjowanie i przygotowywanie koncepcji planów i opracowań szczegółowych dotyczących rozwoju miasta,

17)   w zakresie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta:

a) opracowywanie i aktualizowanie programu rewitalizacji miasta,

b) planowanie kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ujęciu obszarowym na terenie miasta,

c) inicjowanie działań rewitalizacyjnych, w tym również realizowanych przez organizacje pożytku publicznego , instytucje, przedsiębiorców, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne,

d) koordynacja przedsięwzięć realizowanych przez wydziały urzędu i jednostki organizacyjne na obszarach objętych programami rewitalizacji.

18) w zakresie przystąpienia miasta do Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,

a) prowadzenie całokształtu spraw związanych z przystąpieniem miasta do ROF,

b) wykonywanie funkcji Gminnego koordynatora ROF,

19) prowadzenie całości spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez Urząd, a w szczególności;

a) prowadzenie rejestru zgłoszonych zamówień publicznych,

b) organizowanie pracy komisji przetargowej oraz czuwanie nad jej prawidłową pracą w celu: dokonania wyboru zamówienia publicznego, opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne,

20) przygotowywanie umów z wykonawcami (dostawcami) wyłonionymi w toku postępowań o zamówienie publiczne oraz prowadzenie rejestru umów zawartych w urzędzie,

21) wdrażanie przepisów o zamówieniach publicznych w urzędzie, okresowe szkolenia pracowników Urzędu w tym zakresie,

22) opracowywanie rocznych planów, prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych,

23) opracowywanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,

24) wsparcie merytoryczne w udzielaniu zamówień publicznych dla jednostek organizacyjnych na ich pisemny wniosek zaakceptowany przez Burmistrza,

25) kontrola stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w wydziałach urzędu,

26) analiza prawidłowości sumowania zamówień tego samego rodzaju poprzez opiniowanie zgodności wszczynanych zamówień , których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, planem zamówień publicznych na dany rok,

27) dokonywanie stosownych ogłoszeń i zawiadomień w procedurze o zamówienie publiczne,

28) zapobieganie dzieleniu zamówień na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez podejmowanie stosownych czynności określonych odrębnym zarządzeniem,

29) prowadzenie spraw przypisanych gminie ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.data wytworzenia2015-06-03
data udostępnienia2017-03-20
sporządzone przezKier.Wydz.BPF - Anna Budzyńska-Szewczyk
opublikowane przezInformatyk - Bogusław Dubiel
ilość odwiedzin653
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut, tel.: +48 17 225 22 02, fax: +48 17 225 20 21, urzad@um-lancut.pl, www.lancut.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@