Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Łańcuta
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Urząd  / Wydziały  / Stanowisko Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  / Zadania
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zadania Zadania

Do zadań stanowiska Zarządzania Kryzysowego należą sprawy z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności
oraz obronne, a w szczególności:

 

1)  opracowywanie dokumentów planistycznych obrony cywilnej i ich aktualizacja,

2)  kierowanie organizacją i przygotowaniem do działania formacji OC miasta,

3)  utrzymywanie formacji OC miasta w stałej gotowości na wypadek klęsk żywiołowych i innych zagrożeń,

4)  utrzymywanie aktualności obsad oraz mobilności rozwijania organów kierowania – Miejskiego Zespołu Zarządzania         
     Kryzysowego oraz Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta,

5)  utrzymywanie sprawności systemu łączności kierowania i alarmowania na potrzeby zarządzania kryzysowego
     i obronności,

6)  kierowanie i koordynowanie  akcjami ratunkowymi,

7)  ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej instytucjom, podmiotom gospodarczym i  innym jednostkom
     organizacyjnym działającym na terenie miasta,

8)  dokonywanie oceny stanu przygotowań  obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających
     do pełnej realizacji zadań,

9)  planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,

10) realizacja zadań związanych z organizacją i działaniem Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

11) opracowywanie dokumentów planistycznych i procedur działania na wypadek sytuacji kryzysowych w mieście,

12) uruchamianie właściwych procedur działania w sytuacjach kryzysowych,

13) aktualizacja danych o siłach i środkach oraz ich wyposażeniu niezbędnych do wykorzystania w działaniach ratowniczych  
      oraz przetwarzanie uzyskanych informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

14) ciągły monitoring poziomu wód, cieków wodnych i rzek na terenie miasta, ostrzeganie  i alarmowanie mieszkańców
      o zagrożeniach,

15) kierowanie przedsięwzięciami związanymi z doraźną ewakuacją ludności,

16) nadzór nad stanem schronów i urządzeń specjalnych,

17) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego
     Ostrzegania,

18) planowanie zaopatrzenia formacji OC w sprzęt, umundurowanie i materiały oraz dystrybucja tych materiałów,

19) sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem sprzętem OC w zakładach i instytucjach,

20) planowanie i  organizacja szkoleń, ćwiczeń OC, szkoleń ludności w zakresie powszechnej samoobrony,

21) szkolenie Zarządzania Kryzysowego w zakresie ochrony ludności, prowadzenia akcji ratunkowych i likwidacji skutków     
      klęsk żywiołowych i sytuacji kryzysowych,

22) współdziałanie z instytucjami odpowiedzialnymi za ratownictwo i bezpieczeństwo publiczne,

23) prowadzenie i aktualizacja dokumentacji oraz realizacja przedsięwzięć mających na celu utrzymanie bezpieczeństwa      
      powodziowego w mieście,

24) prowadzenie spraw wyposażenia i utrzymania miejskiego magazynu przeciwpowodziowego,

25) rozliczanie wydatków i dotacji z zakresu zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej i Ochotniczych     
     Straży Pożarnych,

26) wyposażanie, utrzymanie i zapewnianie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta,

27) nadzór nad funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta,

28) ścisła współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz zapobiegania
      innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi lub środowiska na obszarze miasta,

29) współudział w opracowywaniu planów ratowniczych powiatu, szczególnie w części dotyczącej obszaru miasta,

30) prowadzenie ewidencji mienia zakupionego przez miasto na potrzeby OSP,

31) analiza zjawisk powodujących zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców,

32) uczestnictwo w pracach jednostek organizacyjnych organów administracji publicznej  w zakresie utrzymania
      porządku i bezpieczeństwa mieszkańców miasta,

33) nadzór nad prawidłowością organizacji, zabezpieczenia i przebiegu imprez masowych noszących znamiona
      imprez podwyższonego ryzyka,

34) koordynacja i kontrola realizacji przedsięwzięć w zakresie obronności Państwa przez poszczególne wydziały,
      jednostki organizacyjne i spółki miasta,

35) opracowanie i ciągła aktualizacja „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta na wypadek zewnętrznego zagrożenia      
      państwa i w czasie wojny”,

36) planowanie przedsięwzięć obronnych i szkolenia obronnego,

37) planowanie, organizacja i ewidencja szkolenia obronnego na szczeblu urzędu oraz opracowanie do tego stosownej         
     dokumentacji,

38) organizacja, szkolenie oraz zapewnienie funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza,

39) organizowanie szkolenia i funkcjonowania Akcji Kurierskiej Urzędu,

40) udział w szkoleniu i ćwiczeniach obsady Stanowiska Kierowania Burmistrza w czasie planowania i realizacji
      zadań obronnych na terenie miasta,

41) sporządzanie sprawozdań z wykonawstwa planowanych i nieplanowanych przedsięwzięć obronnych,

42) opracowywanie planu świadczeń osobistych i etatowych i doraźnych świadczeń rzeczowych przewidzianych do
      wykonania w razie  ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

    a)  nakładanie świadczeń na rzecz obrony – osobistych i rzeczowych,

    b)  prowadzenie rejestru wykonanych świadczeń,

    c)  zorganizowanie doręczania i doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie natychmiastowego     
        stawiennictwa oraz  do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

    d)  prowadzenie spraw reklamowania pracowników Urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie
         ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny,

    e)  opracowywanie Miejskiego Planu osiągania wyższych stanów gotowości do reagowania na sytuacje kryzysowe,

    f)   przygotowywanie dokumentacji Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta Łańcuta,

43) w zakresie powszechnego obowiązku obrony:

    a)  prowadzenie rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej,

    b)  udział w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej dla osób z terenu miasta Łańcuta,

44) inne sprawy wynikające z przepisów prawa związane z merytorycznym zakresem działania stanowiska.

    2.Stanowisko Zarzadzania Kryzysowego współdziała Komendą Powiatowej Straży Pożarnej w Łańcucie, Ochotniczymi               Strażami Pożarnymi z terenu miasta.
data wytworzenia2015-06-19
data udostępnienia2015-06-19
sporządzone przezKierownik Wydz.OA - Marek Sowa
opublikowane przezInformatyk - Bogusław Dubiel
ilość odwiedzin580
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut, tel.: +48 17 225 22 02, fax: +48 17 225 20 21, urzad@um-lancut.pl, www.lancut.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@