Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łańcuta
Menu góra
Strona startowa Wybory Wybory samorządowe 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2018, bieżące, menu 602 - BIP - Urząd Miasta Łańcuta”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018

2018

 Państwowa Komisja Wyborcza (link)


 Państwowa Komisja Wyborcza - Wyniki Miasto Łańcut (link)

 Kalendarz Wyborczy (.pdf)

 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Łańcucie z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4listopada 2018 r. (.pdf)

 

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r.o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego (.pdf)

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r.o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego (.pdf)

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łańcucie z dnia 15 października 2018r. w sprawie określenia terminów dyżurów pełnionych przez Członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Łańcucie (.pdf)

Harmonogram dyżurów i zabezpieczenia warunków organizacyjno-technicznych dla wykonania zadań w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 21 paździemika 2018 r.(.pdf)

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łańcucie z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Łańcuckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (pdf)

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łańcucie z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Łańcuta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łańcucie z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Łancuta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (.pdf)

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 1 paździenrika 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 paździenrika 2018 r. (.pdf)

Informacja Burmistrza Miasta Łańcuta o udostępnieniu na wniosek spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentó miast wyznaczonych na dzień 21 października 2018 r. (.pdf)

Obwieszenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łańcucie z dnia 1 paździenrika 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przyznanych numerach list kandydatów na radnych Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Informacja Burmistrza Miasta Łańcuta o upływie terminów związanych z uprawnieniami osób niepełnosprawnych (.pdf)

Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 24 września 2018 r. o losowaniach (.pdf)

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łańcucie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie określenia terminów dyżurów pełnionych przez Członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Łańcucie (.pdf)

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łańcucie (.pdf)

Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018 r.w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości informacji o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie,i pełnionych dyżurach (.pdf)

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łańcucie z dnia 12 września 2018 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o pełnionych dyżurach (.pdf)


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łańcucie z dnia 12 września 2018 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łańcucie (.pdf)

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 11 września 2018 r.w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w  wyborach  organów  jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.(.pdf)

Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 7 września 2018 r.(.pdf)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 5 września 2018 r.o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych (.pdf)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 21 sierpnia  2018 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Łańcuta - miejsc  przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych (.pdf)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 21 sierpnia  2018 r.o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień  21 października 2018 r.(.pdf)

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego z dnia 20 sierpnia 2018 r.w sprawie podziału Powiatu Łańcuckiego na okręgi wyborcze, nadania im numerów,ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych do Rady Powiatu Łańcuckiego w poszczególnych okręgach wyborczych oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łańcucie (.pdf)

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 r.w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze,ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie (.pdf)

Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 16 sierpnia 2018 (.pdf)

Uchwala Nr XLI/277/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 kwietnia 2018 r.w sprawie podziału miasta na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (.pdf).
       
Uchwała Nr XL/267 /2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2018 r.w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (.pdf).

Dodatkowe wyjaśnienia  Koordynatora ds. samorządowych PiS dotyczące naboru na urzędników wyborczych (.pdf).
   
Informacja o naborze na urzędników wyborczych prowadzona przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie (.pdf).
   
Dzień otwarty w Delegaturze KBW w Rzeszowie (.pdf).

Metryka

sporządzono
2018-08-16 przez Z-ca Kier.Wydz.O.A.- Danuta Krzywonos
udostępniono
2018-10-24 00:00 przez Bogusław Dubiel
zmodyfikowano
2018-10-24 12:25 przez Dubiel Bogusław
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2862
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.