Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Łańcuta
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Rada Miasta  / Uchwały  / 2018
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2018 2018

Uchwała Nr XLV/307/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 sierpnia 2018 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2018 (.pdf)

Uchwała Nr XLV/306/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 sierpnia 2018 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 15 przy ul. płk. L. Lisa-Kuli i ul. Bohaterów Westerplatte w mieście Łańcucie (.pdf)

Uchwała Nr XLV/305/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 sierpnia 2018 r.w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łańcuta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (.pdf)

Uchwała Nr XLVI 304/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 sierpnia 2018 r.w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XLV/303/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 sierpnia 2018 r.w sprawie podtrzymania stanowiska dotyczącego rozpatrzenia skargi (.pdf)

Uchwała Nr XLV/302/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 sierpnia 2018 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XLV/301/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 sierpnia 2018 r.w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania (.pdf)

Uchwała Nr XLV/300/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 sierpnia 2018 r.w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Lańcut do realizacji Projektu pn:"Kompleksowa rewitalizacja na ternie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;Oś Priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (.pdf)

Uchwała Nr XLV/299/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 sierpnia 2018 r.w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Lańcut do realizacji Projektu pn.:"Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (.pdf)

Uchwała Nr XLV/298/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 sierpnia 2018 r.w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Łańcut do realizacji Projektu pn.: "Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji (.pdf)

Uchwała Nr XLIV /297/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2018 (.pdf)

Uchwała Nr XLIV/296/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca uchwalę Nr XXVII/196/2017 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na lata 2018-2019 (.pdf)

Uchwała Nr XLIV/295/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/192/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego (.pdf)

Uchwała Nr XLIV/294/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego (.pdf)
 
Uchwała Nr XLIV/293/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (.pdf)

Uchwała Nr XLIV/292/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (.pdf)

Uchwała Nr XLIII/291/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XLIII/290/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XLIII/289/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XLIII/288/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2018 (.pdf)

Uchwała Nr XLIII/287/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2019 r.(.pdf)

Uchwała Nr XLII/286/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Lańcuta" (.pdf)

Uchwała Nr XLII/285/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Łańcuta" (.pdf)

Uchwała Nr XLII/284/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Łańcuta" (.pdf)

Uchwała Nr XLII/283/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Łańcuta" (.pdf)

Uchwała Nr XLII/282/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/232/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Miasta Łańcuta" i uchwalenia regulaminu nadawania tytułu (.pdf)

Uchwała Nr XLII/281/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XLII/280/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Łańcuta za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Łańcuta za 2017 rok (.pdf)

Uchwała Nr XLI/279/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (.pdf)

Uchwała Nr XLI/278/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Lańcuta na rok 2018 (.pdf)

Uchwala Nr XLI/277/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału miasta na stale obwody glosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (.pdf)

Uchwała Nr XL/276/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XL/275/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2019 r.(.pdf)
- wyeliminowano z obrotu prawnego.

Uchwała Nr XL/274/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Lańcuta na rok 2018 (.pdf)

Uchwała Nr XL/273/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Łańcucie (.pdf)

Uchwała Nr XL/272/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na lokal użytkowy położony przy ulicy Tadeusza Kościuszki (.pdf)

Uchwała Nr XL/271/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego (.pdf)

Uchwała Nr XL/270/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego (.pdf)

Uchwała Nr XL/269/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Łańcut (.pdf)

Uchwała Nr XL/268/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie budowy Pomnika Pamięci Narodowej (.pdf)

Uchwała Nr XL/267 /2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (.pdf)

Uchwała Nr XXXIX/266/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta na rok 2018 (.pdf)

Uchwała Nr XXXIX/265/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną przy zbiegu ulicy Józefa Piłsudskiego i Jana Cetnarskiego (.pdf)  Załącznik (.pdf)

Uchwała Nr XXXIX/264/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej (.pdf)

Uchwała Nr XXXIX/263/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych (.pdf)

Uchwała Nr XXXIX/262/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Łańcucie (.pdf)

Uchwała Nr XXXIX/261/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łańcut (.pdf)

Uchwała Nr XXXIX/260/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łańcut oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (.pdf)

Uchwała Nr XXXIX/259/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania (.pdf)


Uchwała Nr XXXIX/258/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz warunków częściowego zwolnienia z opłat w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasto Łańcut (.pdf)

data wytworzenia2018-02-21
data udostępnienia2018-09-04
sporządzone przezInspektor Wydz.O.A - Małgorzata Rzeszutek
opublikowane przezBogusław Dubiel
ilość odwiedzin728
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut, tel.: +48 17 225 22 02, fax: +48 17 225 20 21, urzad@um-lancut.pl, www.lancut.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@