STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Rada Miejska » Uchwały Rady
Menu:
Władze
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Urząd Miejski
Jak załatwić sprawę
Oświadczenia majątkowe
Prawo miejscowe
Przetargi
Budżet i finanse
Realizacja zadań i plany na przyszłość
Majątek Gminy
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
Protokoły z kontroli
Informacje nieudostępnione
Pomoc Publiczna
Aktualności
Integracja Z Unią Europejską
Organizacje pozarządowe
Instrukcja obsługi
Kontakt
Książka telefoniczna Urzędu Miejskiego w Łańcucie
Wybory 2007
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2007
» w sprawie wydatków budżetu miasta Łańcuta, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
» zmieniająca uchwałę Nr IV/17/2006 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 28 grudnia 2006 r.
» w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasto Łańcut z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz m. Łańcuta i jego Mieszkańców ...
» w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały Rady': 349
1  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2007
Uchwała Nr XIII/91/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie wprowadze...
2008-01-03 1319 Czytano:16 razy » Przeczytaj artykuł
2  w sprawie wydatków budżetu miasta Łańcuta, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała Nr XIII/90/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie wydatków b...
2008-01-03 1317 Czytano:11 razy » Przeczytaj artykuł
3  zmieniająca uchwałę Nr IV/17/2006 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 28 grudnia 2006 r.
Uchwała Nr XIII/89/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

zmien...
2008-01-03 1312 Czytano:14 razy » Przeczytaj artykuł
4  w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasto Łańcut z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz m. Łańcuta i jego Mieszkańców ...
Uchwała Nr XIII/88/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwaleni...
2008-01-03 1306 Czytano:15 razy » Przeczytaj artykuł
5  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Uchwała Nr XIII/87/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie wyrażeni...
2008-01-03 1301 Czytano:18 razy » Przeczytaj artykuł
6  APEL RADY MIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
APEL
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 4 grudnia 2007 r.

Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt ...
2007-12-07 0945 Czytano:78 razy » Przeczytaj artykuł
7  w sprawie intencji przystąpienia do wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami
Uchwała Nr XII/86/2007
Rady Miasta w Łańcucie
z dnia 4 grudnia 2007 r.

w sprawie intencji prz...
2007-12-07 0940 Czytano:55 razy » Przeczytaj artykuł
8  zmieniająca uchwałę Nr XXX/176/2005 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 29 czerwca 2005 r.
Uchwała Nr XII/85/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 4 grudnia 2007 r....
2007-12-07 0938 Czytano:49 razy » Przeczytaj artykuł
9  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łańcucie
Uchwała Nr XII/84/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 4 grudnia 2007 r.

w sprawie zatwier...
2007-12-07 0935 Czytano:36 razy » Przeczytaj artykuł
10  w sprawie ustalenia dla terenu miasta Łańcuta liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
Uchwała Nr XII/83/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 4 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia ...
2007-12-07 0932 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
11  w sprawie budżetu Miasta Łańcuta na rok 2008
Uchwała Nr XII/82/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 4 grudnia 2007r.

w sprawie budżetu Mias...
2007-12-07 0929 Czytano:32 razy » Przeczytaj artykuł
12  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.
Uchwała Nr XII/81/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 4 grudnia 2007 r.

w spraw...
2007-12-07 0920 Czytano:29 razy » Przeczytaj artykuł
13  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na rok 2008
Uchwała Nr XII/80/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 4 grudnia 2007 r.

w sprawie obniżeni...
2007-12-07 0919 Czytano:25 razy » Przeczytaj artykuł
14  w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Łańcut do opracowania wspólnej realizacji projektu pn. Podkarpacki Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej...
Uchwała Nr XI/73/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie przyst...
2007-12-04 0752 Czytano:55 razy » Przeczytaj artykuł
15  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2007
Uchwała Nr XI/79/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie wprowa...
2007-11-02 0853 Czytano:78 razy » Przeczytaj artykuł
16  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XI/78/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 października 2007 r.
...
2007-11-02 0850 Czytano:81 razy » Przeczytaj artykuł
17  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XI/77/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie okr...
2007-11-02 0849 Czytano:35 razy » Przeczytaj artykuł
18  w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Łańcucie
Uchwała Nr XI/76/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie nadani...
2007-11-02 0846 Czytano:36 razy » Przeczytaj artykuł
19  w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łańcucie
Uchwała Nr XI/75/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie nadan...
2007-11-02 0844 Czytano:33 razy » Przeczytaj artykuł
20  w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Łańcucie
Uchwała Nr XI/74/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie nadani...
2007-11-02 0842 Czytano:29 razy » Przeczytaj artykuł
21  w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Łańcuta
Uchwała Nr XI/72/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie ustal...
2007-11-02 0837 Czytano:34 razy » Przeczytaj artykuł
22  w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi ...
Uchwała Nr XI/71/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie zmian...
2007-11-02 0833 Czytano:24 razy » Przeczytaj artykuł
23  w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na 2007 rok
Uchwała Nr X/70/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 11 września 2007 r.

w sprawie zmian w bu...
2007-09-12 1433 Czytano:96 razy » Przeczytaj artykuł
24  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie miasta
Uchwała Nr X/69/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 11 września 2007 r.

w sprawie zaciągnięci...
2007-09-12 1431 Czytano:119 razy » Przeczytaj artykuł
25  w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Miasta Łańcuta na lata 2008-2010
Uchwała Nr X/68/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 11 września 2007 r.

w sprawie uchwalenia...
2007-09-12 1429 Czytano:93 razy » Przeczytaj artykuł
26  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych
UCHWAŁA NR X/67/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 11 września 2007 r.

zmieniająca uchwałę w...
2007-09-12 1428 Czytano:106 razy » Przeczytaj artykuł
27  w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Łańcucie oraz Sądu Okręgowego w Rzeszowie na kadencję 2008-2011
Uchwała Nr X/66/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 11 września 2007 r.

w sprawie wyboru ław...
2007-09-12 1427 Czytano:214 razy » Przeczytaj artykuł
28  w sprawie utworzenia obwodów głosowania
Uchwała Nr X/65/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 11 września 2007 r.

w sprawie utworz...
2007-09-12 1423 Czytano:33 razy » Przeczytaj artykuł
29  w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Uchwała IX/64/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 6 lipca 2007 r.

w sprawie wyboru Przewodni...
2007-07-10 0923 Czytano:190 razy » Przeczytaj artykuł
30  w sprawie procedury uchwalania budżetu
Uchwała Nr IX/63/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 6 lipca 2007 r.

w sprawie procedury uchw...
2007-07-10 0922 Czytano:240 razy » Przeczytaj artykuł
31  w sprawie powołania zespołu do wyrażenia opinii o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Łańcucie i Sądu Okręgowego w Rzeszowie na kadencję 2008-2011
Uchwała Nr IX/62/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 6 lipca 2007 r.
...
2007-07-10 0918 Czytano:144 razy » Przeczytaj artykuł
32  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Łańcuta
Uchwała Nr IX/61/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 6 lipca 2007 r.,

...
2007-07-10 0915 Czytano:137 razy » Przeczytaj artykuł
33  w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Komunalnego „Wisłok”
Uchwała Nr IX/60/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 6 lipca 2007 r.

w sprawie przyjęcia ...
2007-07-10 0912 Czytano:93 razy » Przeczytaj artykuł
34  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ... na wykonanie prac remontowo – renowacyjnych na cmentarzu ...
Uchwała Nr IX/59/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 6 lipca 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgod...
2007-07-10 0909 Czytano:76 razy » Przeczytaj artykuł
35  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru tzw. „Księżych Górek” w Łańcucie
Uchwała Nr IX/58/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 6 lipca 2007 r.

w sprawie uchwalenia mie...
2007-07-10 0901 Czytano:87 razy » Przeczytaj artykuł
36  w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Łańcuta na lata 2007-2014”
Uchwała Nr IX/57/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 6 lipca 2007 r.

w sprawie przyjęcia ...
2007-07-10 0853 Czytano:96 razy » Przeczytaj artykuł
37  w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości położonych na terenie miasta Łańcuta do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC
Uchwała Nr IX/56/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 6 lipca 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgod...
2007-07-10 0849 Czytano:73 razy » Przeczytaj artykuł
38  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Łańcuta
Uchwała Nr VIII/55/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie rozpatrzenia...
2007-05-31 1512 Czytano:96 razy » Przeczytaj artykuł
39  w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Uchwała Nr VIII/54/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie wyboru Prze...
2007-05-31 1510 Czytano:76 razy » Przeczytaj artykuł
40  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Uchwała Nr VIII/53/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 maja 2007 r.

zmieniająca uchwałę w ...
2007-05-31 1509 Czytano:84 razy » Przeczytaj artykuł
41  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Uchwała Nr VIII/52/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 maja 2007 r.

zmieniająca uchwałę w ...
2007-05-31 1508 Czytano:76 razy » Przeczytaj artykuł
42  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Uchwała Nr VIII/51/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 maja 2007 r.

zmieniająca uchwałę w ...
2007-05-31 1507 Czytano:86 razy » Przeczytaj artykuł
43  uchylająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Uchwała Nr VIII/50/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 maja 2007 r.

uchylająca uchwałę w s...
2007-05-31 1505 Czytano:86 razy » Przeczytaj artykuł
44  uchylająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Uchwała Nr VIII/49/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 maja 2007 r.

uchylająca uchwałę w s...
2007-05-31 1504 Czytano:76 razy » Przeczytaj artykuł
45  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007
Uchwała Nr VIII/48/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie wprowadzenia...
2007-05-31 1502 Czytano:72 razy » Przeczytaj artykuł
46  w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników Urzędu Miejskiego w Łańcucie oraz ustalenia liczby członków komisji
Uchwała Nr VIII/47/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie powołania ko...
2007-05-31 1459 Czytano:79 razy » Przeczytaj artykuł
47  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej
Uchwała Nr VIII/46/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie wyrażenia z...
2007-05-31 1456 Czytano:83 razy » Przeczytaj artykuł
48  w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
Uchwała Nr VII/45/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie ustaleni...
2007-05-02 1148 Czytano:215 razy » Przeczytaj artykuł
49  w sprawie zawarcia porozumienia o partnerstwie pomiędzy miastem Łańcutem a miastem Umaniem
Uchwała Nr VII/44/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie zawarcia ...
2007-05-02 1146 Czytano:163 razy » Przeczytaj artykuł
50  w sprawie zasad przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów sportowych, udzielanych z budżetu Miasta Łańcuta dla sportowców-amatorów, będących członkami klubów sportowych ...
Uchwała Nr VII/43/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie zasad prz...
2007-05-02 1145 Czytano:188 razy » Przeczytaj artykuł
51  w sprawie trybu przyznawania, wstrzymywania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych udzielanych z budżetu Miasta Łańcuta zawodnikom, osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym ...
Uchwała Nr VII/42/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie trybu prz...
2007-05-02 1139 Czytano:196 razy » Przeczytaj artykuł
52  w sprawie przyjęcia zadania prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, od Powiatu Łańcuckiego
Uchwała Nr VII/41/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w s...
2007-05-02 1135 Czytano:152 razy » Przeczytaj artykuł
53  w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Łańcut darowizny nieruchomości
Uchwała VII/40/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie wyrażenia zg...
2007-05-02 1132 Czytano:90 razy » Przeczytaj artykuł
54  uchylającą uchwałę w sprawie zbycia w trybie przetargu lokalu mieszkalnego
Uchwała Nr VII/39/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 kwietnia 2007 r.

uchylającą uchwałę ...
2007-05-02 1131 Czytano:95 razy » Przeczytaj artykuł
55  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego
Uchwała Nr VII/38/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie udziele...
2007-05-02 1130 Czytano:87 razy » Przeczytaj artykuł
56  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Miasto Łańcut dotyczącego przyjęcia zadań w zakresie ... opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
Uchwała Nr VII/37/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie wyrażenia...
2007-05-02 1125 Czytano:67 razy » Przeczytaj artykuł
57  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łańcuta
Uchwała Nr VII/36/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie udz...
2007-05-02 1119 Czytano:87 razy » Przeczytaj artykuł
58  w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łańcuta za 2006 rok
Uchwała Nr VII/35/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie roz...
2007-05-02 1113 Czytano:75 razy » Przeczytaj artykuł
59  w sprawie wyznaczenia podmiotu w którym jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne
Uchwała Nr VI/34/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 23 marca 2007 r.

w sprawie wyznaczenia...
2007-03-28 0739 Czytano:250 razy » Przeczytaj artykuł
60  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Uchwała Nr VI/33/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 23 marca 2007 r.

w sprawie wyrażenia zg...
2007-03-28 0738 Czytano:281 razy » Przeczytaj artykuł
61  w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/251/2006 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 15 września 2006 r.
Uchwała Nr VI/32/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 23 marca 2007 r.

w sprawie zmiany uchwa...
2007-03-28 0736 Czytano:167 razy » Przeczytaj artykuł
62  w sprawie zasad używania herbu Miasta Łańcuta
Uchwała Nr VI/31/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 23 marca 2007 r.

w sprawie zasad używa...
2007-03-28 0734 Czytano:137 razy » Przeczytaj artykuł
63  w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy ...
Uchwała Nr VI/30/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 23 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia re...
2007-03-28 0730 Czytano:166 razy » Przeczytaj artykuł
64  w sprawie zaciągnięcia kredytu
Uchwała Nr VI/29/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 23 marca 2007 r.

w sprawie zaciągnięcia ...
2007-03-28 0721 Czytano:102 razy » Przeczytaj artykuł
65  w sprawie budżetu Miasta Łańcuta na rok 2007
Uchwała Nr VI/28/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 23 marca 2007 r.

w sprawie budżetu Miast...
2007-03-28 0716 Czytano:94 razy » Przeczytaj artykuł
66  w sprawie zmiany limitu wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta Łańcuta na lata 2006, 2007, 2008
Uchwała Nr VI/27/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 23 marca 2007 r.

w sprawie zmiany limit...
2007-03-28 0709 Czytano:105 razy » Przeczytaj artykuł
67  w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Łańcut do opracowania 'Strategii Rozwoju Miasta Łańcuta na lata 2007 – 2014”
Uchwała Nr V/26/22007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 9 lutego 2007 r.

w sprawie przystąpienia...
2007-02-12 1325 Czytano:153 razy » Przeczytaj artykuł
68  w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasta Łańcuta do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łańcucie
Uchwała Nr V/25/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 9 lutego 2007 r.

w sprawie wyboru przedst...
2007-02-12 1321 Czytano:120 razy » Przeczytaj artykuł
69  w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach
Uchwała Nr V/24/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 9 lutego 2007 r.

w sprawie wydania opini...
2007-02-12 1259 Czytano:138 razy » Przeczytaj artykuł
70  w sprawie przekazania zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z Gminy Miasto Łańcut
Uchwała Nr V/23/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 9 lutego 2007 r.

w sprawie przekazania ...
2007-02-12 1245 Czytano:145 razy » Przeczytaj artykuł
71  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r.
Uchwała Nr V/22/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 9 lutego 2007 r.

w sprawie przyjęcia Gm...
2007-02-12 1241 Czytano:125 razy » Przeczytaj artykuł
72  w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Łańcuta z Organizacjami Pozarządowymi na 2007 rok
Uchwała Nr V/21/2007
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 9 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia R...
2007-02-12 1237 Czytano:135 razy » Przeczytaj artykuł
73  w sprawie powołania Sekretarza Miasta Łańcuta
Uchwała Nr IV/20/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie powołania...
2006-12-29 1315 Czytano:231 razy » Przeczytaj artykuł
74  w sprawie odwołania Sekretarza Miasta Łańcuta
Uchwała Nr IV/19/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie odwołania ...
2006-12-29 1314 Czytano:234 razy » Przeczytaj artykuł
75  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006
Uchwała Nr IV/18/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie wprowadzen...
2006-12-29 1309 Czytano:186 razy » Przeczytaj artykuł
76  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Łańcuta
Uchwała Nr IV/17/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie ustaleni...
2006-12-29 1308 Czytano:259 razy » Przeczytaj artykuł
77  w sprawie wyboru dodatkowego przedstawiciela Gminy Miasto Łańcut do Zgromadzenia Łańcucko—Leżajskiego Związku Gmin Turystycznych z siedzibą w Łańcucie
Uchwała Nr IV/16/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie wyboru dod...
2006-12-29 1306 Czytano:159 razy » Przeczytaj artykuł
78  w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pn. Miejski Zarząd Budynków
Uchwała Nr IV/15/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie nadania S...
2006-12-29 1304 Czytano:149 razy » Przeczytaj artykuł
79  w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych w Łańcucie celem przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Miejski Zarząd Budynków
Uchwała Nr III/14/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 12 grudnia 2006 r.

w sprawie likwidacj...
2006-12-12 1249 Czytano:212 razy » Przeczytaj artykuł
80  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006
Uchwała Nr III/13/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 12 grudnia 2006 r.

w sprawie wprowadzen...
2006-12-12 1247 Czytano:230 razy » Przeczytaj artykuł
81  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr III/12/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 12 grudnia 2006 r.
...
2006-12-12 1245 Czytano:194 razy » Przeczytaj artykuł
82  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr III/11/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 12 grudnia 2006 r.

w sprawie określe...
2006-12-12 1234 Czytano:251 razy » Przeczytaj artykuł
83  w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Uchwała Nr I/10/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie wyboru...
2006-11-29 1235 Czytano:247 razy » Przeczytaj artykuł
84  w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Uchwała Nr I/9/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie wyboru ...
2006-11-29 1234 Czytano:237 razy » Przeczytaj artykuł
85  w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Uchwała Nr I/8/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie wyboru ...
2006-11-29 1233 Czytano:233 razy » Przeczytaj artykuł
86  w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Uchwała Nr I/7/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie wyboru ...
2006-11-29 1232 Czytano:214 razy » Przeczytaj artykuł
87  w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Uchwała Nr I/6/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie powołani...
2006-11-29 1231 Czytano:194 razy » Przeczytaj artykuł
88  w sprawie powołania Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Uchwała Nr I/5/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie powołan...
2006-11-29 1230 Czytano:182 razy » Przeczytaj artykuł
89  w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Uchwała Nr I/4/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie powołan...
2006-11-29 1228 Czytano:161 razy » Przeczytaj artykuł
90  w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Uchwała Nr I/3/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie powołan...
2006-11-29 1227 Czytano:194 razy » Przeczytaj artykuł
91  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Uchwała Nr I/2/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie wyboru Wic...
2006-11-29 1226 Czytano:161 razy » Przeczytaj artykuł
92  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Uchwała Nr I/1/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie wyboru Prz...
2006-11-29 1224 Czytano:179 razy » Przeczytaj artykuł
93  UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE IV KADENCJI
Poniżej znajdują się uchwały podjęte w czasie trwania IV kadencji Rady Miejskiej w Łańcucie ( 2002-2...
2006-11-29 1220 Czytano:187 razy » Przeczytaj artykuł
94  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006
Uchwała Nr XLII/262/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 20 października 2006 r.

w sprawie wp...
2006-11-16 1151 Czytano:197 razy » Przeczytaj artykuł
95  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
UCHWAŁA Nr XLII/261/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 20 października 2006r.

w sprawie wyr...
2006-11-16 1149 Czytano:205 razy » Przeczytaj artykuł
96  w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników ...
Uchwała Nr XLII/260/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 20 października 2006 r.

w spra...
2006-11-16 1148 Czytano:244 razy » Przeczytaj artykuł
97  w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łańcuta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
UCHWAŁA Nr XLII/259/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 20 października 2006 r.

w sprawie za...
2006-11-16 1143 Czytano:222 razy » Przeczytaj artykuł
98  w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych w 2006 roku
Uchwala Nr XLI/258/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 15 września 2006 r.


w sprawie ...
2006-09-19 1241 Czytano:269 razy » Przeczytaj artykuł
99  w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego
Uchwała Nr XLI/257/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 15 września 2006 r.

w sprawie określen...
2006-09-19 1240 Czytano:224 razy » Przeczytaj artykuł
100  w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze roku budżetowego
Uchwała Nr XLI/256/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 15 września 2006 r.

w sprawie określen...
2006-09-19 1239 Czytano:239 razy » Przeczytaj artykuł
101  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2006 r.
Uchwała Nr XLI/255//2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 15 września 2006 r.

w sprawie wprowa...
2006-09-19 1237 Czytano:240 razy » Przeczytaj artykuł
102  w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/246/2006 Rady Miejskiej w Łańcucie
Uchwała Nr XLI/254/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 15 września 2006r.

w sprawie zmiany Uc...
2006-09-19 1236 Czytano:255 razy » Przeczytaj artykuł
103  w sprawie zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
Uchwała Nr XLI/253/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 15 września 2006 r

w sprawie ...
2006-09-19 1235 Czytano:200 razy » Przeczytaj artykuł
104  w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej
Uchwała Nr XLI /252/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 15 września 2006 roku

w sprawie prz...
2006-09-19 1232 Czytano:198 razy » Przeczytaj artykuł
105  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Miasto Łańcut
UCHWAŁA Nr XLI/251/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 15 września 2006r.

w sprawie wyrażeni...
2006-09-19 1231 Czytano:221 razy » Przeczytaj artykuł
106  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej
UCHWAŁA Nr XLI/250/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 15 września 2006r.

w sprawie wyrażeni...
2006-09-19 1230 Czytano:214 razy » Przeczytaj artykuł
107  w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Łańcut na lata 2006 – 2013
Uchwała Nr XLI/249/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 15 września 2006 r.

w sprawie uchwale...
2006-09-19 1227 Czytano:179 razy » Przeczytaj artykuł
108  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Łańcuta
Uchwała Nr XLI/248/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 15 września 2006 r.

w sprawie rozpatr...
2006-09-19 1225 Czytano:223 razy » Przeczytaj artykuł
109  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2006 r.
Uchwała Nr XL/246/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 21 lipca 2006 r.

w sprawie wprowadzeni...
2006-07-24 1226 Czytano:224 razy » Przeczytaj artykuł
110  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego
Uchwała Nr XL/245/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 21 lipca 2006 r.

w sprawie udzielenia p...
2006-07-24 1219 Czytano:184 razy » Przeczytaj artykuł
111  w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok
Uchwała Nr XL/244/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 21 lipca 2006 r.

w sprawie zmiany pla...
2006-07-24 1218 Czytano:205 razy » Przeczytaj artykuł
112  w sprawie stanowienia kierunku działania Burmistrza Miasta Łańcuta
Uchwała Nr XL/243/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 21 lipca 2006 r.

w sprawie stanowieni...
2006-07-24 1216 Czytano:226 razy » Przeczytaj artykuł
113  w sprawie zmiany granicy obwodu głosowania Nr 4
Uchwała Nr XL/242/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 21 lipca 2006 r.

w sprawie zmiany ...
2006-07-24 1212 Czytano:230 razy » Przeczytaj artykuł
114  w sprawie zmiany granic okręgu wyborczego Nr 4 w wyborach do Rady Miejskiej w Łańcucie
Uchwała Nr XL/241/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 21 lipca 2006 r.


w sprawie zmia...
2006-07-24 1209 Czytano:240 razy » Przeczytaj artykuł
115  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr XL/240/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 21 lipca 2006 r.

w sprawie wyrażenia z...
2006-07-24 1209 Czytano:208 razy » Przeczytaj artykuł
116  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej
Uchwała Nr XL/239/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 21 lipca 2006 r.

w sprawie wyrażenia ...
2006-07-24 1207 Czytano:243 razy » Przeczytaj artykuł
117  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Cetnarskiego w Łańcucie
Uchwała Nr XL/238/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 21 lipca 2006 r.

w sprawie uchwalenia m...
2006-07-24 1206 Czytano:169 razy » Przeczytaj artykuł
118  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Łańcuta
Uchwała Nr XXXIX/237/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 5 czerwca 200...
2006-06-06 1211 Czytano:326 razy » Przeczytaj artykuł
119  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2006 r.
Uchwała Nr XXXIX/236/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 5 czerwca 2006 r.

w sprawie wprowadz...
2006-06-06 1207 Czytano:332 razy » Przeczytaj artykuł
120  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości
UCHWAŁA Nr XXXIX/235/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 5 czerwca 2006 r.

w sprawie wyrażeni...
2006-06-06 1204 Czytano:282 razy » Przeczytaj artykuł
121  w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łańcucie
Uchwała Nr XXXIX/234/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 5 czerwca 2006 r.

w sprawie przedłuż...
2006-06-06 1203 Czytano:305 razy » Przeczytaj artykuł
122  w sprawie aktualności studium i planów miejscowych
Uchwała Nr XXXIX/233/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 5 czerwca 2006 r.

w sprawie aktual...
2006-06-06 1201 Czytano:320 razy » Przeczytaj artykuł
123  Uchwała Nr XXXVIII/232/2006 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego
Uchwała Nr XXXVIII/232/2006 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w...
2006-05-11 1012 Czytano:242 razy » Przeczytaj artykuł
124  Uchwała Nr XXXVIII/231/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2006r.
Uchwała Nr XXXVIII/231/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2006 r. w załączniku....
2006-05-11 1010 Czytano:244 razy » Przeczytaj artykuł
125  Uchwała Nr XXXVIII/230/2006
Uchwała Nr XXXVIII/230/2006 Rady Miejskiej w...
2006-05-11 1002 Czytano:288 razy » Przeczytaj artykuł
126  Uchwała Nr XXXVIII/229/2006 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łańcuta
Uchwała Nr XXXVIII/229/2006 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łańcuta w załąc...
2006-05-11 0953 Czytano:247 razy » Przeczytaj artykuł
127  Uchwała Nr XXXVIII/228/2006 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2005r.
Uchwała Nr XXXVIII/228/2006 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 200...
2006-05-11 0951 Czytano:233 razy » Przeczytaj artykuł
128  Uchwała Rady Miejskiej w Łańcucie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego
Uchwała Rady Miejskiej w Łańcucie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego w ...
2006-04-11 1133 Czytano:229 razy » Przeczytaj artykuł
129  Uchwała Rady Miejskiej w Łańcucie w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej.
Uchwała Rady Miejskiej w Łańcucie w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu admini...
2006-04-11 1131 Czytano:236 razy » Przeczytaj artykuł
130  Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warun...
2006-04-11 1129 Czytano:243 razy » Przeczytaj artykuł
131  Uchwała Rady Miejskiej w Łańcucie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008
Uchwała Rady Miejskiej w Łańcucie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii...
2006-04-11 1125 Czytano:254 razy » Przeczytaj artykuł
132  Uchwała Rady Miejskiej w Łańcucie w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łańcuta
Uchwała Rady Miejskiej w Łańcucie w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łańcuta w zał...
2006-04-11 1122 Czytano:255 razy » Przeczytaj artykuł
133  Uchwałą RM w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Łańcuckim o wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej, na obszarze Powiatu Łańcuckiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łańcucie.
Uchwała Nr XXXVI/215/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 17 lute...
2006-02-22 1341 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
134  Uchwała RM w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Łańcucie dotyczącego procesu prywatyzacji Ciepłowni Łańcut Sp. z o.o.
UCHWAŁA Nr XXXVI/222/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 17 lutego 2006 r.
w sprawie stanowis...
2006-02-22 1334 Czytano:376 razy » Przeczytaj artykuł
135  Uchwała RM w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Łańcuta
Uchwała Nr XXXVI/221/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 17 lutego 2006 r.
w sprawie rozpatrze...
2006-02-22 1332 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
136  Uchwała RM w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/211/2005 Rady Miejskiej w Łańcucie
UCHWAŁA NR XXXVI/213//2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 17 lutego 2006 r
w sprawie zmiany Uc...
2006-02-22 1330 Czytano:275 razy » Przeczytaj artykuł
137  Uchwała RM w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/210/2005 Rady Miejskiej w Łańcucie
UCHWAŁA NR XXXVI/212/2006
RADY MIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
z dnia 17 lutego 2006 r.
w sprawie zmiany Uc...
2006-02-22 1327 Czytano:291 razy » Przeczytaj artykuł
138  Uchwała w sprawie przedłożenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
U C H W A Ł A Nr XXXVI/220/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 17 lutego 2006 r.
w sprawie prz...
2006-02-22 1324 Czytano:288 razy » Przeczytaj artykuł
139  Uchwała RM w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej
UCHWAŁA Nr XXXVI/219/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 17 lutego 2006 r.
w sprawie wyrażenia...
2006-02-22 1322 Czytano:252 razy » Przeczytaj artykuł
140  Uchwała RM w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
UCHWAŁA Nr XXXVI/218/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 17 lutego 2006r.


w sprawie wyraże...
2006-02-22 1320 Czytano:225 razy » Przeczytaj artykuł
141  Uchwała RM w sprawie przekazania zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości będących mieszkańcami Gminy Miasto Łańcut.
UCHWAŁA Nr XXXVI/217/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 17 lutego 2006r.

w sprawie przeka...
2006-02-22 1317 Czytano:278 razy » Przeczytaj artykuł
142  Uchwała RM w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Miasta Łańcuta na lata 2006 - 2010.
Uchwała Nr XXXVI/216/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 17 lutego 2006 r.


w sprawie uchwa...
2006-02-22 1313 Czytano:304 razy » Przeczytaj artykuł
143  Uchwała RM w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Łańcuta z Organizacjami Pozarządowymi na 2006 rok
Uchwała Nr XXXVI/ 214/2006
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 17 lutego 2006 r.

w spra...
2006-02-22 1309 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
144  w sprawie zaciągnięcia kredytu
UCHWAŁA NR XXV/211/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 grudnia 2005 r

w sprawie zaciągnię...
2006-01-06 0850 Czytano:292 razy » Przeczytaj artykuł
145  w sprawie budżetu Miasta Łańcuta na rok 2006
UCHWAŁA NR XXXV/210/2005
RADY MIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
z dnia 29 grudnia 2005

w sprawie budżetu Mia...
2006-01-06 0844 Czytano:211 razy » Przeczytaj artykuł
146  w sprawie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2005
Uchwała Nr XXXV/209/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie wydatków ...
2006-01-06 0826 Czytano:297 razy » Przeczytaj artykuł
147  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2005r.
Uchwała Nr XXXV/208/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie wprowadze...
2006-01-06 0824 Czytano:262 razy » Przeczytaj artykuł
148  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.
UCHWAŁA Nr XXXV/207/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie przy...
2006-01-06 0821 Czytano:284 razy » Przeczytaj artykuł
149  w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łańcucie
Uchwała Nr XXXV/206/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie nadania ...
2006-01-06 0820 Czytano:253 razy » Przeczytaj artykuł
150  W sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Łańcuta
Uchwała Nr XXXV/205/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie rozpatr...
2006-01-06 0816 Czytano:303 razy » Przeczytaj artykuł
151  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
UCHWAŁA Nr XXXIV/204/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 listopada 2005r.

w sprawie wyraż...
2005-12-02 0950 Czytano:470 razy » Przeczytaj artykuł
152  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustalenia umownych stawek oprocentowania
UCHWAŁA Nr XXXIV/203/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 listopada 2005r.

w sprawie wyraże...
2005-12-02 0949 Czytano:530 razy » Przeczytaj artykuł
153  w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/278/98 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 25 marca 1998 r.
UCHWAŁA NR XXXIV/202/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 listopada 2005r.

w sprawie zmiany...
2005-12-02 0946 Czytano:417 razy » Przeczytaj artykuł
154  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2005 r.
Uchwała Nr XXXIV/201/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie wpro...
2005-12-02 0942 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
155  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXXIV/200/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 listopada 2005 r.

zmieniająca uch...
2005-12-02 0940 Czytano:396 razy » Przeczytaj artykuł
156  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXXIV/199/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie okreś...
2005-12-02 0936 Czytano:296 razy » Przeczytaj artykuł
157  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2005 r.
Uchwała Nr XXXIII/198/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 października 2005 r

w sprawie wp...
2005-10-31 1226 Czytano:492 razy » Przeczytaj artykuł
158  w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w Uchwale Nr XXXI/189/2005 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 31 sierpnia 2005 r.
UCHWAŁA Nr XXXIII/197/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 października 2005 r.

w sprawie ...
2005-10-31 1222 Czytano:470 razy » Przeczytaj artykuł
159  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Łańcuta
Uchwała Nr XXXIII/196/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 października 2005 r.

w sprawie...
2005-10-31 1220 Czytano:459 razy » Przeczytaj artykuł
160  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Łańcuta
Uchwała Nr XXXIII/195/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 października 2005 r.

w sprawie ...
2005-10-31 1217 Czytano:448 razy » Przeczytaj artykuł
161  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Miasto Łańcut w prawie własności nieruchomości niezabudowanej
UCHWAŁA Nr XXXIII/194/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 października 2005 r.

w sprawie ...
2005-10-31 1216 Czytano:411 razy » Przeczytaj artykuł
162  w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości
UCHWAŁA Nr XXXIII/193/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 października 2005 r.

w sprawie z...
2005-10-31 1213 Czytano:332 razy » Przeczytaj artykuł
163  w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie realizacji umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie weksla in blanco
Uchwała Nr XXXII/192/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 września 2005 r.

w sprawie wyraże...
2005-09-30 0943 Czytano:405 razy » Przeczytaj artykuł
164  w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2005
Uchwała Nr XXXII/191/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 września 2005 r.

w sprawie zmian...
2005-09-30 0940 Czytano:484 razy » Przeczytaj artykuł
165  w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
Uchwała Nr XXXII/190/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 września 2005 r.

w sprawie uchwal...
2005-09-30 0936 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
166  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Łańcuta
Uchwała Nr XXXI/189/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie rozpa...
2005-09-02 1202 Czytano:420 razy » Przeczytaj artykuł
167  w sprawie zawarcia porozumienia o partnerstwie pomiędzy miastem Łańcut a miastem Tavira
Uchwała Nr XXXI/188/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie zawarc...
2005-09-02 1158 Czytano:379 razy » Przeczytaj artykuł
168  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej
UCHWAŁA Nr XXXI/187/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 31 sierpnia 2005r.

w sprawie wyrażen...
2005-09-02 1156 Czytano:447 razy » Przeczytaj artykuł
169  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy Miasta Łańcut i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży
UCHWAŁA NR XXXI/186/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie wyrażen...
2005-09-02 1154 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
170  w sprawie przystąpienia do realizacji II etapu budowy Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego w Łańcucie
Uchwała Nr XXXI/185/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie przystą...
2005-09-02 1151 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
171  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2005 r.
Uchwała Nr XXXI/184/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie wprowad...
2005-09-02 1148 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
172  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy Miasta Łańcut i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży
UCHWAŁA Nr XXX/183/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie wyrażenia...
2005-06-30 1209 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
173  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Miasto Łańcut w prawie własności nieruchomości zabudowanej
UCHWAŁA Nr XXX/182/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie wyrażeni...
2005-06-30 1207 Czytano:446 razy » Przeczytaj artykuł
174  w sprawie nieuwzględnienia wezwania Pani Izabeli Fedak do zmiany uchwały Nr XXVII/163/2005 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 19 kwietnia 2005 r.
UCHWAŁA Nr XXX/181/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie nieuwzg...
2005-06-30 1205 Czytano:431 razy » Przeczytaj artykuł
175  w sprawie przystąpienia do realizacji II etapu budowy Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego w Łańcucie - uchwała unieważniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie
Uchwała Nr XXX/180/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie przystąpi...
2005-06-30 1202 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
176  w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Łańcuckiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie
Uchwała Nr XXX/179/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie udzieleni...
2005-06-30 1159 Czytano:346 razy » Przeczytaj artykuł
177  w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Łańcuckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia
Uchwała Nr XXX/178/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie udzieleni...
2005-06-30 1156 Czytano:343 razy » Przeczytaj artykuł
178  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2005 r.
Uchwała Nr XXX/177/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie wprowadz...
2005-06-30 1153 Czytano:324 razy » Przeczytaj artykuł
179  w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu w celu ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych ...
Uchwała Nr XXX/176/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 czerwca 2005r.

w sprawie ustalenia ...
2005-06-30 1150 Czytano:369 razy » Przeczytaj artykuł
180  w sprawie utworzenia obwodów głosowania
Uchwala Nr XXX/175/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie utw...
2005-06-30 1146 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
181  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Łańcuta
Uchwała Nr XXX/174/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie zasad wy...
2005-06-30 1138 Czytano:299 razy » Przeczytaj artykuł
182  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
UCHWAŁA Nr XXIX/173/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 6 czerwca 2005 r.

w sprawie wyrażenia...
2005-06-07 1317 Czytano:469 razy » Przeczytaj artykuł
183  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łańcucie
Uchwała Nr XXIX / 172 / 2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 6 czerwca 2005 r.

w sprawi...
2005-06-07 1312 Czytano:525 razy » Przeczytaj artykuł
184  STANOIWSKO RADY MIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE W SPRAWIE PROBLEMÓW OŚWIATY
STANOWISKO
RADY MIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
PRZYJĘTE NA XXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
W DNIU 6 ...
2005-06-07 1306 Czytano:437 razy » Przeczytaj artykuł
185  w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miasto Łańcut
U C H W A Ł A Nr XXIX/171/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 6 czerwca 2005 r.

w sprawie us...
2005-06-07 1302 Czytano:355 razy » Przeczytaj artykuł
186  w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy ...
Uchwała Nr XXIX/170/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 6 czerwca 2005 r.

w sprawie ustalenia...
2005-06-07 1254 Czytano:307 razy » Przeczytaj artykuł
187  w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Uchwała Nr XXIX/169/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 6 czerwca 2005 r.

w sprawie ustaleni...
2005-06-07 1246 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
188  w sprawie wyrażenia opinii do propozycji planu aglomeracji ŁAŃCUT
Uchwała Nr XXVIII/168/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie wyraż...
2005-05-04 1317 Czytano:492 razy » Przeczytaj artykuł
189  w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Łańcut Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami na lata 2004 - 2015
Uchwała Nr XXVIII/167/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie prz...
2005-05-04 1307 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
190  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łańcuta
Uchwała Nr XXVIII/166/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie udz...
2005-05-04 1305 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
191  w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łańcuta za 2004 rok
Uchwała Nr XXVIII/165/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie ro...
2005-05-04 1301 Czytano:466 razy » Przeczytaj artykuł
192  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Łańcuta
Uchwała Nr XXVII/164/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 19 kwietnia 2005 r.

w sprawie rozp...
2005-04-21 1223 Czytano:431 razy » Przeczytaj artykuł
193  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łańcucie
U C H W A Ł A Nr XXVII/163/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 19 kwietnia 2005 r.

w sprawie...
2005-04-21 1219 Czytano:404 razy » Przeczytaj artykuł
194  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadania „Kanalizacja sanitarna dzielnicy Podzwierzyniec”
Uchwała Nr XXVII/162/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 19 kwietnia 2005 r.

w sprawie zacią...
2005-04-21 1217 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
195  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadania „Kanalizacja sanitarna Osiedla Południe – Wschód”
Uchwała Nr XXVII/161/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 19 kwietnia 2005 r.

w sprawie zacią...
2005-04-21 1214 Czytano:379 razy » Przeczytaj artykuł
196  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadania „Kanalizacja sanitarna dzielnicy Kąty'
Uchwała Nr XXVII/160/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 19 kwietnia 2005 r.

w sprawie zacią...
2005-04-21 1212 Czytano:447 razy » Przeczytaj artykuł
197  w sprawie zaciągnięcia kredytu
Uchwała Nr XXVII/159/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 19 kwietnia 2005 r.

w sprawie zacią...
2005-04-21 1210 Czytano:409 razy » Przeczytaj artykuł
198  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Małej”
UCHWAŁA Nr XXVII/158/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 19 kwietnia 2005 r.

w sprawie zaciąg...
2005-04-21 1206 Czytano:405 razy » Przeczytaj artykuł
199  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Małej”
UCHWAŁA Nr XXVII/157/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 19 kwietnia 2005 r.

w sprawie zaci...
2005-04-21 1203 Czytano:421 razy » Przeczytaj artykuł
200  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2005 r.
UCHWAŁA NR XXVII/156/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 19 kwietnia 2005 r.

w sprawie wprow...
2005-04-21 1156 Czytano:385 razy » Przeczytaj artykuł
201  w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku ...
Uchwała Nr XXVII/155/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 19 kwietnia 2005 r.

w...
2005-04-21 1148 Czytano:324 razy » Przeczytaj artykuł
202  w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie realizacji umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody ...
Uchwała Nr XXVII/154/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 19 kwietnia 2005 r.

w sprawie wyraże...
2005-04-21 1113 Czytano:436 razy » Przeczytaj artykuł
203  w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie realizacji umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody ...
Uchwała Nr XXVII/153/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 19 kwietnia 2005 r.

w sprawie wyraże...
2005-04-21 1109 Czytano:397 razy » Przeczytaj artykuł
204  w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Komunalnego „WISŁOK”
UCHWAŁA Nr XXVI/152/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 15 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia ...
2005-03-17 0904 Czytano:534 razy » Przeczytaj artykuł
205  w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie realizacji umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody ...
UCHWAŁA Nr XXVI/151/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 15 marca 2005 r.

w sprawie wyrażenia...
2005-03-17 0902 Czytano:484 razy » Przeczytaj artykuł
206  w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie realizacji umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody ...
UCHWAŁA Nr XXVI/150/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 15 marca 2005 r.

w sprawie wyrażenia ...
2005-03-17 0847 Czytano:488 razy » Przeczytaj artykuł
207  w sprawie przekazania zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości będących mieszkańcami Gminy Miasto Łańcut
UCHWAŁA Nr XXVI/149/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 15 marca 2005 r.

w sprawie przekazan...
2005-03-17 0839 Czytano:474 razy » Przeczytaj artykuł
208  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.
UCHWAŁA Nr XXVI/148/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 15 marca 2005 r.

w sprawie przyjęci...
2005-03-17 0832 Czytano:461 razy » Przeczytaj artykuł
209  w sprawie rozpatrzenia wezwania pani Jolanty Ziobro do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXIV/138/2004 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 28 grudnia 2004 r.
UCHWAŁA Nr XXV/147/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 8 lutego 2005 r.

w sprawie rozpa...
2005-02-15 1215 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
210  w sprawie nieuwzględnienia wezwania Rady Osiedla 'Wschód' w Łańcucie, do zmiany uchwały Nr XXII/129/2004 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 25 listopada 2004 r.
UCHWAŁA Nr XXV/146/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 8 lutego 2005 r.

w sprawie nieu...
2005-02-15 1212 Czytano:405 razy » Przeczytaj artykuł
211  w sprawie sprawiania pogrzebów
UCHWAŁA NR XXV/145/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 8 lutego 2005 r.

w sprawie sprawi...
2005-02-15 1209 Czytano:427 razy » Przeczytaj artykuł
212  w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
UCHWAŁA Nr XXV/144/2005
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 8 lutego 2005 r.

w sprawie szczegół...
2005-02-15 1201 Czytano:342 razy » Przeczytaj artykuł
213  w sprawie budżetu Miasta Łańcuta na rok 2005
UCHWAŁA NR XXV/143/2005
RADY MIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
z dnia 8 lutego 2005 r.

w sprawie budżetu Mia...
2005-02-15 1154 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
214  w sprawie ustalenia na 2005 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia ...
U C H W A Ł A Nr XXIV/142/2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie u...
2004-12-30 1151 Czytano:455 razy » Przeczytaj artykuł
215  w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok
Uchwała Nr XXIV/141/2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwale...
2004-12-30 1141 Czytano:421 razy » Przeczytaj artykuł
216  w sprawie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2004
Uchwała Nr XXIV/140/2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie wydatkó...
2004-12-30 1138 Czytano:380 razy » Przeczytaj artykuł
217  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 r.
UCHWAŁA NR XXIV/139/2004
RADY MIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie wprowad...
2004-12-30 1134 Czytano:350 razy » Przeczytaj artykuł
218  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Łańcuta
Uchwała Nr XXIV / 138 /2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie...
2004-12-30 1025 Czytano:455 razy » Przeczytaj artykuł
219  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby i powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników Urzędu Miejskiego w Łańcucie
Uchwała Nr XXIV / 137 / 2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

zmieniająca ...
2004-12-30 1021 Czytano:408 razy » Przeczytaj artykuł
220  w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2002-2006
Uchwała Nr XXIV / 136 / 2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie w...
2004-12-30 1019 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
221  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2002-2006
Uchwała Nr XXIV / 135 / 2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

zmieniająca...
2004-12-30 1016 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
222  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2002-2006
Uchwała Nr XXIV / 134 / 2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

zmieniająca u...
2004-12-30 1013 Czytano:415 razy » Przeczytaj artykuł
223  w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie
Uchwała Nr XXXIII/133/2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 7 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwale...
2004-12-10 1259 Czytano:464 razy » Przeczytaj artykuł
224  w sprawie określenia stawki oraz zasad ustalania i poboru opłaty administracyjnej
UCHWAŁA Nr XXIII/132/2004
RADY MIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
z dnia 7 grudnia 2004 r.

w sprawie określe...
2004-12-10 1254 Czytano:314 razy » Przeczytaj artykuł
225  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
UCHWAŁA NR XXIII/131/2004
RADY MIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
z dnia 7 grudnia 2004 r.

w sprawie usta...
2004-12-10 1248 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
226  w sprawie okreslenia wysokości stawekpodatku od nieruchomości
UCHWAŁA Nr XXIII/130/2004
RADY MIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
z dnia 7 grudnia 2004 r.

w sprawie ...
2004-12-10 1227 Czytano:428 razy » Przeczytaj artykuł
227  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Łańcuta
UCHWAŁA Nr XXII / 129 / 2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie ...
2004-11-29 0944 Czytano:437 razy » Przeczytaj artykuł
228  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Miasto Łańcut na dożywianie uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych w okresie nauki w szkole
UCHWAŁA Nr XXII / 128 / 2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie ...
2004-11-29 0942 Czytano:352 razy » Przeczytaj artykuł
229  w sprawie wyboru banku do obsługi bankowej budżetu miasta Łańcuta
UCHWAŁA Nr XXII/127/2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 25 listopada 2004 r

w sprawie wybo...
2004-11-29 0938 Czytano:421 razy » Przeczytaj artykuł
230  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 r.
Uchwała Nr XXII/126/2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie wpro...
2004-11-29 0930 Czytano:446 razy » Przeczytaj artykuł
231  zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wieczystego użytkowania w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR XXI / 125 / 2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 września 2004 r.

zmieniająca uc...
2004-09-29 0942 Czytano:371 razy » Przeczytaj artykuł
232  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
UCHWAŁA Nr XXI / 124 / 2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie wyr...
2004-09-29 0940 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
233  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uchwała Nr XXI / 123 / 2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie przy...
2004-09-29 0936 Czytano:391 razy » Przeczytaj artykuł
234  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby i powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników Urzędu Miejskiego w Łańcucie
Uchwała Nr XXI / 122 / 2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 września 2004 r.

zmieniająca...
2004-09-29 0934 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
235  uchylająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2002-2006
Uchwała Nr XXI / 121 / 2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 września 2004 r.

uchylająca ...
2004-09-29 0931 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
236  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2002-2006
Uchwała Nr XXI / 120 / 2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 września 2004 r.

zmieniająca...
2004-09-29 0927 Czytano:342 razy » Przeczytaj artykuł
237  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2002-2006
Uchwała Nr XXI / 119 / 2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 września 2004 r.

zmieniająca ...
2004-09-29 0924 Czytano:324 razy » Przeczytaj artykuł
238  w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Łańcucie
Uchwała Nr XXI / 118 / 2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie ...
2004-09-29 0920 Czytano:398 razy » Przeczytaj artykuł
239  w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Łańcuta
Uchwała Nr XX/117/2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 lipca 2004 r.

w sprawie wyrażenia z...
2004-08-02 1400 Czytano:530 razy » Przeczytaj artykuł
240  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uchwała Nr XX/116/2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 lipca 2004 r.

w sprawie przystąpieni...
2004-08-02 1356 Czytano:456 razy » Przeczytaj artykuł
241  zmieniająca uchwałę Nr XIX/107/2004 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 23 lipca 2004 r. ...
Uchwała Nr XX/115/2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 lipca 2004 r.

zmieniająca uchwałę N...
2004-08-02 1351 Czytano:510 razy » Przeczytaj artykuł
242  w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Małej koło Łańcuta”
Uchwała Nr XX/114/2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 lipca 2004 r.

w sprawie przystąpie...
2004-08-02 1347 Czytano:403 razy » Przeczytaj artykuł
243  uchylająca uchwałę Nr XIX/108/2004 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 23 lipca 2004 r. ...
Uchwała Nr XX/113/2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 lipca 2004 r.

uchylająca uchwałę ...
2004-08-02 1344 Czytano:415 razy » Przeczytaj artykuł
244  w sprawie utworzenia obwodów głosowania
UCHWAŁA Nr XIX/112/2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 23 lipca 2004 r.

w sprawie utwor...
2004-07-29 1528 Czytano:465 razy » Przeczytaj artykuł
245  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych
UCHWAŁA Nr XIX/111/2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 23 lipca 2004 r.

w sprawie wyrażenia ...
2004-07-29 1520 Czytano:484 razy » Przeczytaj artykuł
246  w sprawie zaciągnięcia pożyczki
Uchwała Nr XIX/110/2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 23 lipca 2004 r

w sprawie zaciągnięci...
2004-07-29 1518 Czytano:425 razy » Przeczytaj artykuł
247  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 r.
Uchwała Nr XIX/109/2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 23 lipca 2004 r.

w sprawie wprowadze...
2004-07-29 1513 Czytano:457 razy » Przeczytaj artykuł
248  w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Małej koło Łańcuta'
Uchwała Nr XIX/108/2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 23 lipca 2004 r.

w sprawie przystąpien...
2004-07-29 1510 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
249  w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miasto Łańcut na lata 2004-2006 i 2007-2013
Uchwała Nr XIX/107/2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 23 lipca 2004 r.

w sprawie przyjęcia P...
2004-07-29 1500 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
250  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu użytkownikowi wieczystemu Spółdzielni Mieszkaniowej w Łańcucie
UCHWAŁA Nr XVIII / 106 / 2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 3 czerwca 2004 r.

w sprawie wyr...
2004-06-08 0939 Czytano:593 razy » Przeczytaj artykuł
251  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej
UCHWAŁA Nr XVIII / 105 / 2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 3 czerwca 2004 r.

w sprawie wyr...
2004-06-08 0936 Czytano:640 razy » Przeczytaj artykuł
252  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wieczystego użytkowania w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA Nr XVIII/104/2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 3 czerwca 2004 r.

w sprawie wyrażen...
2004-06-08 0934 Czytano:532 razy » Przeczytaj artykuł
253  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę ...
Uchwała Nr XVIII / 103 / 2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 3 czerwca 2004 roku

w ...
2004-06-08 0929 Czytano:562 razy » Przeczytaj artykuł
254  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych ...
Uchwała Nr XVII/102/2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie przepr...
2004-04-30 1242 Czytano:565 razy » Przeczytaj artykuł
255  w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miasto Łańcut na lata 2004 - 2006 i 2007 – 2013
Uchwała Nr XVII/101/2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie przystą...
2004-04-30 1240 Czytano:576 razy » Przeczytaj artykuł
256  w sprawie zawarcia porozumienia o partnerstwie
Uchwała Nr XVII/100/2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 kwietnia 2004

w sprawie zawarcia ...
2004-04-30 1237 Czytano:452 razy » Przeczytaj artykuł
257  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Łańcuta
Uchwała Nr XVII/99/2004
...
2004-04-30 1233 Czytano:525 razy » Przeczytaj artykuł
258  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w trybie przetargowym
UCHWAŁA Nr VII/98/2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie wyrażeni...
2004-04-30 1152 Czytano:550 razy » Przeczytaj artykuł
259  w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Łańcut
UCHWAŁA Nr XVII / 97 / 2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie us...
2004-04-30 1150 Czytano:499 razy » Przeczytaj artykuł
260  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łańcuta
Uchwała Nr XVII / 96 / 2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawi...
2004-04-30 0937 Czytano:525 razy » Przeczytaj artykuł
261  w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łańcuta za 2003 r.
Uchwała Nr XVII / 95 / 2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie...
2004-04-30 0936 Czytano:455 razy » Przeczytaj artykuł
262  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Łańcuta
U C H W A Ł A Nr XVI / 94 / 2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 7 kwietnia 2004 r.

w spr...
2004-04-07 1355 Czytano:551 razy » Przeczytaj artykuł
263  w sprawie nieuwzględnienia wezwania skierowanego przez Pana Roberta Kochmana i inne osoby do Rady Miejskiej w Łańcucie w celu usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XIV/86/2004 ...
U C H W A Ł A Nr XVI / 93 / 2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 7 kwietnia 2004 r.

w spra...
2004-04-07 1352 Czytano:572 razy » Przeczytaj artykuł
264  w sprawie utworzenia obwodów głosowania
UCHWAŁA Nr XVI / 92 / 2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 7 kwietnia 2004 r.

w sprawie utwo...
2004-04-07 1348 Czytano:557 razy » Przeczytaj artykuł
265  w sprawie wyrażenia stanowiska z okazji wyboru w dniu 18 marca 2004 r. Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika na Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
U C H W A Ł A Nr XV / 91 / 2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 19 marca 2004 r.

w spraw...
2004-03-26 0939 Czytano:663 razy » Przeczytaj artykuł
266  w sprawie zbycia w trybie przetargu lokalu mieszkalnego
UCHWAŁA Nr XV/90/2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 19 marca 2004 r.

w sprawie zbycia w try...
2004-03-26 0937 Czytano:612 razy » Przeczytaj artykuł
267  w sprawie wyrażenia woli przejęcia nieruchomości
UCHWAŁA Nr XV/89/2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 19 marca 2004 r.

w sprawie wyrażenia wo...
2004-03-26 0935 Czytano:606 razy » Przeczytaj artykuł
268  w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
U C H W A Ł A Nr XV / 88 / 2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 19 marca 2004 r.

w sprawie...
2004-03-26 0929 Czytano:605 razy » Przeczytaj artykuł
269  w sprawie budżetu Miasta Łańcuta na rok 2004
UCHWAŁA NR XV/87/2004
RADY MIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
z dnia 19 marca 2004 r

w sprawie budżetu Mias...
2004-03-26 0919 Czytano:545 razy » Przeczytaj artykuł
270  w sprawie ustalenia dla terenu miasta Łańcuta liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
UCHWAŁA Nr XIV / 86 / 2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 1 marca 2004 r.

w sprawie ustalen...
2004-03-03 1303 Czytano:577 razy » Przeczytaj artykuł
271  w sprawie przekazania zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości będących mieszkańcami Gminy Miasto Łańcut
UCHWAŁA Nr XIV / 85 / 2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 1 marca 2004 r.

w sprawie przekaza...
2004-03-03 1301 Czytano:546 razy » Przeczytaj artykuł
272  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
UCHWAŁA Nr XIV / 84 / 2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 1 marca 2004 r.

w sprawie przyję...
2004-03-03 1243 Czytano:482 razy » Przeczytaj artykuł
273  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Łańcut
U C H W A Ł A Nr XIV / 83 / 2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 1 marca 2004 r.

w spraw...
2004-03-03 1238 Czytano:608 razy » Przeczytaj artykuł
274  w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach ...
U C H W A Ł A Nr XIV/82/2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 1 marca 2004 r.

w sprawie okreś...
2004-03-03 1156 Czytano:576 razy » Przeczytaj artykuł
275  w sprawie zasad ustalania diet przysługujących radnym za udział w pracach organów gminy
UCHWAŁA Nr XIII / 81 / 2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 5 lutego 2004 r.

w sprawie zasad ...
2004-02-09 1219 Czytano:528 razy » Przeczytaj artykuł
276  w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Łańcucie dotyczącego unieważnienia umowy sprzedaży Fabryki Wódek 'Polmos Łańcut S.A.'
UCHWAŁA Nr XIII / 80 / 2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 5 lutego 2004 r.

w sprawie stano...
2004-02-09 1215 Czytano:527 razy » Przeczytaj artykuł
277  w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2004 rok
Uchwała Nr XIII/79/2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 5 lutego 2004 r.

w sprawie uchwalenia ...
2004-02-09 1213 Czytano:581 razy » Przeczytaj artykuł
278  w sprawie zbycia w trybie przetargu lokalu mieszkalnego
UCHWAŁA Nr XIII/78/2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 5 lutego 2004 r.

w sprawie zbycia w t...
2004-02-09 1210 Czytano:454 razy » Przeczytaj artykuł
279  uchylająca część uchwały Nr XLI/303/2002 z dnia 26 czerwca 2002 r.
UCHWAŁA Nr XIII / 77 / 2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 5 lutego 2004 r.

...
2004-02-09 1208 Czytano:707 razy » Przeczytaj artykuł
280  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Łańcucie
UCHWAŁA Nr XIII/76/2004
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 5 lutego 2004 r.

w sprawie uchwalenia ...
2004-02-09 1206 Czytano:527 razy » Przeczytaj artykuł
281  w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Komunalnego „WISŁOK”
UCHWAŁA Nr XII/75/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie przyjęcia...
2003-12-31 1211 Czytano:457 razy » Przeczytaj artykuł
282  w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz określenia opłat i sposobu ich pobierania za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego ...
U C H W A Ł A Nr XII/74/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie...
2003-12-31 1151 Czytano:518 razy » Przeczytaj artykuł
283  w sprawie ustalenia na 2004 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia ...
U C H W A Ł A Nr XII/73/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie ust...
2003-12-31 1143 Czytano:509 razy » Przeczytaj artykuł
284  w sprawie nieuwzględnienia wezwania Rady Osiedla Wschód w Łańcucie, działającej w imieniu mieszkańców Osiedli Południe i Wschód w Łańcucie do usunięcia ...
U C H W A Ł A XI/72/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 5 grudnia 2003 r.

w sprawie ...
2003-12-11 0926 Czytano:603 razy » Przeczytaj artykuł
285  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003
UCHWAŁA Nr XI/71/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 5 grudnia 2003 r.

w sprawie wprowadzeni...
2003-12-11 0921 Czytano:465 razy » Przeczytaj artykuł
286  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
Uchwała Nr XI/70/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 5 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany...
2003-12-11 0913 Czytano:579 razy » Przeczytaj artykuł
287  w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach
U C H W A Ł A Nr XI/69/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 5 grudnia 2003 roku

w sprawie o...
2003-12-11 0909 Czytano:538 razy » Przeczytaj artykuł
288  w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2002 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
UCHWAŁA NR XI/68/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 5 grudnia 2003 r

w sprawie zmiany uc...
2003-12-11 0858 Czytano:570 razy » Przeczytaj artykuł
289  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA Nr XI/67/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 5 grudnia 2003 r

w sprawie określeni...
2003-12-11 0854 Czytano:504 razy » Przeczytaj artykuł
290  w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Łańcucie
U C H W A Ł A X/66/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 października 2003 r.

w sprawie wy...
2003-10-29 1451 Czytano:509 razy » Przeczytaj artykuł
291  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu
UCHWAŁA Nr X/65/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 października 2003 r.

w sprawie udziel...
2003-10-29 1450 Czytano:570 razy » Przeczytaj artykuł
292  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Łańcuta
U C H W A Ł A X/64/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 października 2003 r.

w sprawie...
2003-10-29 1442 Czytano:466 razy » Przeczytaj artykuł
293  w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
UCHWAŁA Nr X/63/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 28 października 2003 r.

w sprawie obciąż...
2003-10-29 1437 Czytano:568 razy » Przeczytaj artykuł
294  zmieniająca uchwałę Nr V/33/2003 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miasta zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy
UCHWAŁA Nr IX/62/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 24 września 2003 r.

zmieniająca uchwałę ...
2003-10-06 1147 Czytano:508 razy » Przeczytaj artykuł
295  w sprawie restrukturyzacji finansowej należności podatkowych od PKP S.A. stanowiących dochód gminy Miasto Łańcut.
UCHWAŁA NR IX/61/2003 Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 24 ...
2003-10-06 1144 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
296  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Miasta Łańcuta za 2002 rok

U C H W A Ł A IX/60/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 24 września 2003 r.

w sprawie za...
2003-10-06 1136 Czytano:473 razy » Przeczytaj artykuł
297  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003
UCHWAŁA Nr IX/59/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 24 września 2003 r.

w sprawie wprowa...
2003-10-06 1127 Czytano:615 razy » Przeczytaj artykuł
298  w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Łańcucie
U C H W A Ł A IX/58/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 24 września 2003 r.

w sprawie po...
2003-09-30 1356 Czytano:505 razy » Przeczytaj artykuł
299  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003
UCHWAŁA Nr VIII/57/2003
RADY MIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
z dnia 1 lipca 2003 r.

w sprawie wprowadzeni...
2003-07-04 0819 Czytano:427 razy » Przeczytaj artykuł
300  w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
UCHWAŁA Nr VIII/56/2003
RADY MIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
z dnia 1 lipca 2003 r.

w sprawie wprow...
2003-07-04 0817 Czytano:526 razy » Przeczytaj artykuł
301  w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
UCHWAŁA Nr VIII/55/2003
RADY MIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
z dnia 1 lipca 2003 r.

w sprawie procedury ...
2003-07-04 0810 Czytano:475 razy » Przeczytaj artykuł
302  w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Uchwała Nr VIII / 54 / 2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 1 lipca 2003 r.

w sprawie ...
2003-07-04 0800 Czytano:590 razy » Przeczytaj artykuł
303  w sprawie określenia specjalności i form kształcenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat ponoszonych z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli ...
U C H W A Ł A Nr VIII/53/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 1 lipca 2003 r.


w sprawie ok...
2003-07-04 0756 Czytano:620 razy » Przeczytaj artykuł
304  w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ trasy gazociągu DN 400” w mieście Łańcucie
U C H W A Ł A Nr VIII / 52 / 2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 1 lipca 2003 r.

w sprawie ...
2003-07-04 0751 Czytano:511 razy » Przeczytaj artykuł
305  w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Łańcuta”
UCHWAŁA Nr VIII/ 51 /2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 1 lipca 2003 r.w sprawie nad...
2003-07-04 0743 Czytano:447 razy » Przeczytaj artykuł
306  w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/23/2003 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 14 lutego 2003 r.
U C H W A Ł A Nr VII/50/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 23 maja 2003 r.


w sprawie uc...
2003-06-25 1355 Czytano:555 razy » Przeczytaj artykuł
307  w sprawie wyposażenia Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Łańcucie w majątek
UCHWAŁA NR VII/49/2003
RADY MIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
z dnia 23 maja 2003 r.


w sprawie wyposa...
2003-06-25 1347 Czytano:617 razy » Przeczytaj artykuł
308  w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Wododociągów i Kanalizacji w Łańcucie
Uchwała Nr VII / 48 / 2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 23 maja 2003 roku

w spra...
2003-06-25 1342 Czytano:543 razy » Przeczytaj artykuł
309  w sprawie utworzenia obwodów głosowania
U C H W A Ł A Nr VI/47/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 kwietnia 2003 roku

w spr...
2003-06-25 1338 Czytano:469 razy » Przeczytaj artykuł
310  w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łańcucie.
U C H W A Ł A Nr VI/46/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.


w sprawi...
2003-06-25 1337 Czytano:629 razy » Przeczytaj artykuł
311  w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
U C H W A Ł A Nr VI/45/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
Z dnia 29 kwietnia 2003 r.


w sprawie...
2003-06-25 1324 Czytano:716 razy » Przeczytaj artykuł
312  w sprawie uchwalenia Statutu Osiedli
U C H W A Ł A Nr VI/44/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.


w sprawi...
2003-06-25 1319 Czytano:504 razy » Przeczytaj artykuł
313  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łańcuta
Uchwała Nr VI/43/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.


w sprawie udzi...
2003-06-25 1315 Czytano:575 razy » Przeczytaj artykuł
314  w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2002 r.
Uchwała Nr VI/42/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.w sprawie ro...
2003-06-25 1312 Czytano:620 razy » Przeczytaj artykuł
315  w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/306/2002 z dnia 26 czerwca 2002 r.
UCHWAŁA Nr VI/41/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 kwietnia 2003 rok

w sprawie uchyleni...
2003-06-25 1310 Czytano:343 razy » Przeczytaj artykuł
316  w sprawie uchwalenia 14 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście Łańcucie
UCHWAŁA Nr VI/40/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 29 kwietnia 2003 rok

w sprawie uchwale...
2003-06-25 1154 Czytano:258 razy » Przeczytaj artykuł
317  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na posiłek dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych
Uchwała Nr V/39/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 14 marca 2003 roku

w sprawie określeni...
2003-06-24 1352 Czytano:385 razy » Przeczytaj artykuł
318  w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadań w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
Uchwała Nr V/38/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 14 marca 2003r.


w sprawie zawarcia por...
2003-06-24 1349 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
319  w sprawie zaciągnięcia kredytu
UCHWAŁA Nr V / 37 /2003
RADY MIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
z dnia 14 marca 2003 r.

w sprawie zaciągn...
2003-06-24 1347 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
320  w sprawie zaciągnięcia pożyczki
UCHWAŁA Nr V/ 36/2003
RADY MIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
z dnia 14 marca 2003 r.

w sprawie zaciągn...
2003-06-24 1345 Czytano:323 razy » Przeczytaj artykuł
321  w sprawie zaciągnięcia pożyczki
UCHWAŁA Nr V/ 35 /2003
RADY MIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
z dnia 14 marca 2003 r.

w sprawie zaciągn...
2003-06-24 1343 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
322  w sprawie zaciągnięcia pożyczki
UCHWAŁA Nr V / 34 /2003
RADY MIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
z dnia 14 marca 2003 r.

w sprawie zaciągn...
2003-06-24 1342 Czytano:232 razy » Przeczytaj artykuł
323  w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miasta zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy
UCHWAŁA Nr V/ 33 /2003
RADY MIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
z dnia 14 marca 2003 r.

w sprawie wyrażen...
2003-06-24 1340 Czytano:312 razy » Przeczytaj artykuł
324  w sprawie budżetu miasta Łańcuta na rok 2003
UCHWAŁA NR V/32/2003
RADY MIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
z dnia 14 marca 2003 r

w sprawie budżetu miast...
2003-06-24 1326 Czytano:347 razy » Przeczytaj artykuł
325  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003

U C H W A Ł A NR V/31/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 14 marca 2003r.

w sprawi...
2003-06-24 1220 Czytano:374 razy » Przeczytaj artykuł
326  w sprawie zasad udzielania dotacji przedszkolom niepublicznym oraz sposobu ich rozliczenia
UCHWAŁA Nr V/30/2003
RADY MIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
z dnia 14 marca 2003 r

w sprawie zasad udziela...
2003-06-24 1125 Czytano:306 razy » Przeczytaj artykuł
327  w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Rzeszów pn. „Współfinansowanie kosztów utrzymania Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie”
Uchwała Nr IV/29/2003...
2003-06-24 1105 Czytano:372 razy » Przeczytaj artykuł
328  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej
U C H W A Ł A Nr IV/28/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 14 lutego 2003r.

w sprawie wyraże...
2003-06-24 1016 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
329  w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
U C H W A Ł A Nr IV/27/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 14 lutego 2003r.

...
2003-06-24 1015 Czytano:290 razy » Przeczytaj artykuł
330  w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
U C H W A Ł A Nr IV/26/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 14 lutego 2003r.

w sprawie obciąż...
2003-06-24 1013 Czytano:376 razy » Przeczytaj artykuł
331  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Łańcuta
U C H W A Ł A Nr IV/25/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 14 lutego 2003r.

w sprawie ustale...
2003-06-24 1011 Czytano:269 razy » Przeczytaj artykuł
332  w sprawie ustalenia liczby i powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników Urzędu Miejskiego w Łańcucie
U C H W A Ł A Nr IV/24/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 14 lutego 2003r.

w sprawie ustal...
2003-06-24 1009 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
333  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała Nr IV/23/2003
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 14 lutego 2003 r.

w sprawie powołania Ko...
2003-06-24 1007 Czytano:211 razy » Przeczytaj artykuł
334  w sprawie nabycia mienia Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Łańcut
UCHWAŁA Nr III/22/2002
Rady Miejskiej w Łańcucie
Z dnia 30 grudnia 20002 r.

w sprawie nabycia m...
2003-06-24 1005 Czytano:279 razy » Przeczytaj artykuł
335  w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Łańcuta
UCHWAŁA Nr III/21/2002
RADY MIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwaleni...
2003-06-24 0954 Czytano:281 razy » Przeczytaj artykuł
336  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2002
UCHWAŁA Nr III/20/2002
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie wprowadzen...
2003-06-24 0951 Czytano:327 razy » Przeczytaj artykuł
337  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny
UCHWAŁA NR II/19/2002
RADY MIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
z dnia 7 grudnia 2002 r.

w sprawie określenia w...
2003-06-24 0944 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
338  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
UCHWAŁA Nr II/18/2002
RADY MIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
z dnia 7 grudnia 2002 r.w sprawie określ...
2003-06-24 0936 Czytano:269 razy » Przeczytaj artykuł
339  w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej
UCHWAŁA NR II/17/2002
RADY MIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
z dnia 7 grudnia 2002 roku


w sprawi...
2003-06-24 0925 Czytano:293 razy » Przeczytaj artykuł
340  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku
UCHWAŁA Nr II/16/2002
RADY MIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
z dnia 7 grudnia 2002 roku


w sprawi...
2003-06-24 0921 Czytano:382 razy » Przeczytaj artykuł
341  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
UCHWAŁA NR II/15/2002
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 7 grudnia 2002 roku

w sprawie ust...
2003-06-24 0919 Czytano:189 razy » Przeczytaj artykuł
342  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA Nr II/14/2002
RADY MIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
z dnia 7 grudnia 2002 roku

w sprawie ...
2003-06-24 0914 Czytano:343 razy » Przeczytaj artykuł
343  w sprawie wyboru przez Radę Miejską w Łańcucie kandydata do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łańcucie
UCHWAŁA NR II/13/2002
RADY MIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
Z dnia 7 grudnia 2002 r.


w sprawie wyboru prz...
2003-06-24 0912 Czytano:323 razy » Przeczytaj artykuł
344  w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2002-2006
Uchwała Nr II/8/2002
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 7 grudnia 2002r.


w sprawie powołani...
2003-06-24 0905 Czytano:353 razy » Przeczytaj artykuł
345  w sprawie powołania Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2002-2006
Uchwała Nr II/7/2002
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 7 grudnia 2002r.


w sprawie powołania...
2003-06-24 0903 Czytano:281 razy » Przeczytaj artykuł
346  w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2002-2006
Uchwała Nr II/6/2002
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 7 grudnia 2002 r....
2003-06-24 0901 Czytano:402 razy » Przeczytaj artykuł
347  w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2002-2006
Uchwała Nr II/5/2002
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 7 grudnia 2002r.


w sprawie powołania Ko...
2003-06-24 0900 Czytano:358 razy » Przeczytaj artykuł
348  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2002-2006
UCHWAŁA Nr II/4/2002
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 7 grudnia 2002r.w sprawie wyboru...
2003-06-24 0858 Czytano:363 razy » Przeczytaj artykuł
349  w sprawie zmiany Statutu Miasta Łańcuta
Uchwała Nr II/3/2002
Rady Miejskiej w Łańcucie
z dnia 7 grudnia 2002r....
2003-06-24 0851 Czytano:352 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Przewodniczący Rady
Komisje Rady
Plan Pracy Rady i sprawozdania
Sesje rady i protokoły z sesji
Uchwały Rady
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji
Lista Radnych
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2007
» w sprawie wydatków budżetu miasta Łańcuta, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
» zmieniająca uchwałę Nr IV/17/2006 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 28 grudnia 2006 r.
» w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasto Łańcut z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz m. Łańcuta i jego Mieszkańców ...
» w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
» APEL RADY MIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
» w sprawie intencji przystąpienia do wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami
» zmieniająca uchwałę Nr XXX/176/2005 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 29 czerwca 2005 r.
» w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łańcucie
» w sprawie ustalenia dla terenu miasta Łańcuta liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
Urząd Miejski w Łańcucie