STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Urząd Miejski
Jak załatwić sprawę
Oświadczenia majątkowe
Prawo miejscowe
Przetargi
Budżet i finanse
Realizacja zadań i plany na przyszłość
Majątek Gminy
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
Protokoły z kontroli
Informacje nieudostępnione
Pomoc Publiczna
Aktualności
Integracja Z Unią Europejską
Organizacje pozarządowe
Instrukcja obsługi
Kontakt
Książka telefoniczna Urzędu Miejskiego w Łańcucie
Wybory 2007
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2007
» w sprawie wydatków budżetu miasta Łańcuta, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
» zmieniająca uchwałę Nr IV/17/2006 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 28 grudnia 2006 r.
» w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasto Łańcut z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz m. Łańcuta i jego Mieszkańców ...
» w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 • Władze
 • Rada Miejska
 • Uchwały Rady
 • zmieniająca uchwałę Nr IV/17/2006 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 28 grudnia 2006 r.

  Uchwała Nr XIII/89/2007
  Rady Miejskiej w Łańcucie
  z dnia 28 grudnia 2007 r.

  zmieniająca uchwałę Nr IV/17/2006 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 28 grudnia 2006 r.

  Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 pkt 1 i art.20 ust.3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1593 z późn. zm.), § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005r. Nr 146 poz. 1223 z późn. zm.) Rada Miejska w Łańcucie uchwala co następuje:

  § 1. W Uchwale Nr IV/17/2006 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Łańcuta w § 1.treść pkt 1 i pkt 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
  „1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 4 600 zł słownie: cztery tysiące sześćset zł,
  4) dodatek specjalny w wysokości 30%wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego w kwocie: 1 830 zł
  słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści zł

  § 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łańcucie.

  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.


  Data wprowadzenia: 2008-01-03 1312
  Data upublicznienia: 2008-01-03
  Art. czytany: 13 razy

  Wiadomość wprowadził: Iwona Olszańska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  BIP
  Strona główna biuletynu:
  www.bip.gov.pl
  Urząd Miejski
  w Łańcucie

  Plac Sobieskiego 18
  37-100 Łańcut

  Godziny pracy Urzędu

  poniedziałek
  8.00 - 16.00

  wtorek - piątek
  7.00 - 15.00
  Przewodniczacy Rady Miejskiej w Łańcucie

  Plac Sobieskiego 18
  37-100 Łańcut

  Dyżury i przyjęcia interesantów:
  poniedziałek:
  15.30- 17.00
  pok. nr 22, I piętro
  Urząd Miejski w Łańcucie