STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Urząd Miejski
Jak załatwić sprawę
Oświadczenia majątkowe
Prawo miejscowe
Przetargi
Budżet i finanse
Realizacja zadań i plany na przyszłość
Majątek Gminy
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
Protokoły z kontroli
Informacje nieudostępnione
Pomoc Publiczna
Aktualności
Integracja Z Unią Europejską
Organizacje pozarządowe
Instrukcja obsługi
Kontakt
Książka telefoniczna Urzędu Miejskiego w Łańcucie
Wybory 2007
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2007
» w sprawie wydatków budżetu miasta Łańcuta, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
» zmieniająca uchwałę Nr IV/17/2006 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 28 grudnia 2006 r.
» w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasto Łańcut z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz m. Łańcuta i jego Mieszkańców ...
» w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 • Władze
 • Rada Miejska
 • Uchwały Rady
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

  Uchwała Nr XIII/87/2007
  Rady Miejskiej w Łańcucie
  z dnia 28 grudnia 2007 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.31 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 41 poz. 251, z późn. zm.) Rada Miejska w Łańcucie uchwala, co następuje:

  § 1. Wyraża się zgodę na przekazanie na rzecz gminy wyznaniowej żydowskiej prawa własności nieruchomości oznaczonej nr. ewidencyjnym 3274/1 objętej księga wieczysta KW NR 35358 stanowiącej na dzień 1 września 1939 r. cmentarz.

  § 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łańcuta do zawarcia ugody przed Komisją Regulacyjną do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich, której przedmiotem będzie przeniesienie własności nieruchomości opisanej w § 1.

  § 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty przez rozplakatowanie.


  Data wprowadzenia: 2008-01-03 1301
  Data upublicznienia: 2008-01-03
  Art. czytany: 17 razy

  Wiadomość wprowadził: Iwona Olszańska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  BIP
  Strona główna biuletynu:
  www.bip.gov.pl
  Urząd Miejski
  w Łańcucie

  Plac Sobieskiego 18
  37-100 Łańcut

  Godziny pracy Urzędu

  poniedziałek
  8.00 - 16.00

  wtorek - piątek
  7.00 - 15.00
  Przewodniczacy Rady Miejskiej w Łańcucie

  Plac Sobieskiego 18
  37-100 Łańcut

  Dyżury i przyjęcia interesantów:
  poniedziałek:
  15.30- 17.00
  pok. nr 22, I piętro
  Urząd Miejski w Łańcucie