Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łańcuta
Menu góra
Strona startowa Rada Miasta Uchwały 2014
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2014, bieżące, menu 468 - BIP - Urząd Miasta Łańcuta”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2014

2014


Uchwała Nr III/21/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr III/20/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Łańcutaz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie na 2015 rok (.pdf)Zał.nr1

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok (.pdf) ,  Zał.nr1

Uchwała Nr III/18/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie przekazania zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych z Gminy Miasto Łańcut (.pdf)

Uchwała Nr III/17/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Łańcuckiego Zakładu  Komunalnego  Spółka  z  o.o.  w Łańcucie (.pdf)

Uchwała Nr III/16/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (.pdf)

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (.pdf)

Uchwała Nr III/14/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2014 r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2014 (.pdf)

 

Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr II/11/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr II/9/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr II/7/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Kultury Rady Miasta Łańcuta (.pdf)


Uchwała Nr II/6/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr II/5/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Łańcuta (.pdf)


Uchwała Nr II/4/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr II/3/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej  Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr I/2/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

 


                                                                       VI KADENCJA 


Uchwała Nr XL/313/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Zarządu Budynków w Łańcucie (.pdf)

Uchwała Nr XL/312/2014
Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2014 (.pdf)

Uchwała Nr XL/311/2014
Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (.pdf)

Uchwała Nr XL/310/2014
Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 listopada 2014 r.w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (.pdf)

Uchwała Nr XL/309/2014
Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XXXIX/308/2014  Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 września 2014 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XXXIX/307/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 września 2014r.  sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta (.pdf),   zal1(.pdf) ,   zal2(.pdf)

Uchwała Nr XXXIX/306/2014 Rady MiaI/274/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014r.w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Łańcuta o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego(.pdf)

Uchwała Nr XXXIX/305/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Łańcucie przy ul. Kard. Wyszyńskiego, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego (.pdf)

Uchwała Nr XXXIX/304/2014  Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 września 2014 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej (.pdf)

Uchwała Nr XXXIX/303/2014  Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/266/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia Gminie Miasto Rzeszów dotacji celowej na wspólną realizację zadania pn.: „Opracowanie Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”(.pdf)

Uchwała Nr XXXIX/302/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 września 2014r.    w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Tropiciele wiedzy – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Łańcucie” (.pdf)

Uchwała Nr XXXIX/301/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 września 2014 r.  w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania(.pdf)

Uchwała Nr XXXIX/300/2014  Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 września 2014r.  sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie (.pdf)

 Uchwała Nr XXXVIII/299/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta (.pdf) , Zał.1(.pdf),Zał.2(.pdf)

Uchwała Nr XXXVIII/298/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2014 (.pdf)


Uchwała Nr XXXVIII/297/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie (.pdf)

Uchwała Nr XXXVIII/296/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta Łańcuta liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) (.pdf)

Uchwała Nr XXXVIII/295/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łańcuta oraz aktualności planów miejscowych (.pdf)

Uchwała Nr XXXVIII/294/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 czerwca 2014r.w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie bezprzetargowym przy ul. Podzwierzyniec (.pdf)

Uchwała Nr XXXVIII/293/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia  24 czerwca 2014r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Łańcuckiego  Zakładu  Komunalnego  Spółka  z  o.o.w  Łańcucie,ul.  Traugutta  20 (.pdf)

Uchwała Nr XXXVIII/292/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wskazania miejsca wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk  - Łańcut – Dylągówka – Szklary w m. Łańcut,ul.Mościckiego (.pdf)


Uchwała Nr XXXVIII/291/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia24 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w mieście Łańcucie (.pdf)

Uchwała Nr XXXVIII/290/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy obszarowi tzw. „Księże Górki" w mieście Łańcucie (.pdf)

Uchwała Nr XXXVIII/289/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia czasu w którym przedszkola publiczne w Gminie Miasto Łańcut zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (.pdf)


Uchwała XXXVIII/288/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 czerwca 2014r. w  sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XXXVIII/287/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Łańcuta za rok2013 wraz ze prawozdaniem z wykonania budżetu miasta Łańcuta za 2013 rok (.pdf)


Uchwała Nr XXXVIII/286/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli (.pdf) - mapy w pdf Podzwierzyniec, Południe, Przedmieście-Grabskie , Wschód ,Śródmieście statuty w pdf  WschódPołudnie, Podzwierzyniec-Kąty , Przedmieście-GrabskieŚródmieście

Uchwała Nr XXXVIII/285/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Łańcuta (.pdf) ,  Zał.nr1 (.pdf)

Uchwała Nr XXXVII/284/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XXXVI/283/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (.pdf)

Uchwała Nr XXXVI/282/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014r. w sprawie skierowania  do konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta  Łańcuta  projektów uchwał (.pdf) : mapa_pd (.pdf),
mapa_podzwierz (.pdf),
mapa_przed_grabskie(.pdf), mapa_srod(.pdf), mapa_wschod(.pdf), mapa_zal1(.pdf), mapa_statut_zal2(.pdf), Zał.1(.pdf), Zał.2(.pdf)
 
Uchwała Nr XXXVI/281/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania (.pdf)

Uchwała Nr XXXVI/280/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie  od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną przy zbiegu ulic Sikorskiego i Kościuszki (.pdf)

Uchwała Nr XXXVI/279/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym (.pdf)

Uchwała Nr XXXVI/278/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XXXVI/277/2014 Rady Miasta  Łańcuta z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad  zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łańcuta
na rok 2014 (.pdf) Zał.1

Uchwała Nr  XXXVI/276/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kapitału  zakładowego Łańcuckiego  Zakładu  Komunalnego  Spółka  z  o.o.  w  Łańcucie,  ul.
Traugutta 20 (.pdf)


Uchwała Nr XXXVI/275/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014r. w sprawie udzielenia Gminie Miasto Rzeszów dotacji celowej na wspólną realizację projektu pn.: „Opracowanie dokumentów
strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (.pdf)


Uchwała Nr XXXV/274/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 stycznia 2014r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020 (.pdf), Zał.1

 Uchwała Nr XXXVI/273/2014 Rady Miasta Łańcuta z  dnia 31 marca 2014r. w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej dla  Województwa Podkarpackiego (.pdf)

Uchwała Nr XXXVI/272/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2014(.pdf)

Uchwała Nr XXXV/270/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Zarządu Budynków w Łańcucie (.pdf)

 Uchwała Nr XXXV/269/2014  Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Łańcuta (.pdf)

 Uchwała Nr XXXIV/268/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta na rok 2014 (.pdf)

 Uchwała Nr XXXIV/267/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Armii  Krajowej w Łańcucie - stwierdzona nieważność - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dn.27.02.2014 (.pdf)

Uchwała Nr XXXIV/266/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia Gminie Miasto Rzeszów dotacji celowej na wspólną realizację zadania pn.: „Opracowanie Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” (.pdf)

 Uchwała Nr XXXIV/265/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 stycznia  2014 roku  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania” na lata 2014-2020 (.pdf)

 Uchwała  Nr XXXIV/264/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 stycznia 2014r.  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Miasto Łańcut w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (.pdf)

 Uchwała Nr XXXIV/263/2014 Rady  Miasta  Łańcuta z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny Gminy Miasto Łańcut na lata 2014-2016 (.pdf)

 Uchwała Nr XXXIV/262/2014 Rady  Miasta  Łańcuta z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasto Łańcut
na lata 2014-2020 (.pdf), Zał.1

Uchwała Nr XXXIV/261/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXXIV/260/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 stycznia 2014 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok (.pdf), Zał.1

Uchwała  Nr XXXIV/259/2014 Rady  Miasta  Łańcuta z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Łańcut  na lata 2014-2020 (pdf), Zał.1

Metryka

sporządzono
2014-12-31 przez Podinspektor Wydziału OA - Małgorzata Rzeszutek
udostępniono
2014-12-31 00:00 przez Informatyk - Bogusław Dubiel
zmodyfikowano
2015-03-09 12:50 przez Dubiel Bogusław
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
8287
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.