Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łańcuta
Menu góra
Strona startowa Wybory Wybory samorządowe 2014
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2014, bieżące, menu 473 - BIP - Urząd Miasta Łańcuta”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2014

2014

Wizualizacja wyników wyborów samorządowych 2014 - Miasto Łańcut  (tutaj) 


KOMUNIKATY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
(tutaj) 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (.pdf)

Informacje dla wyborców dotyczące udziału w głosowaniu w wyborach do organów samorządu terytorialnego w roku 2014 (tutaj)

 14.PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA - DRUGA TURA (.pdf) 

13.Zestawienie Głosowania w okręgach wyborczych Miasta Łańcuta (.pdf)

12.PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA DO RADY MIASTA ŁAŃCUTA (.pdf)

11.PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA (.pdf)

10.Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego - wyciąg(.pdf)

9.Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego - wyciąg (.pdf)

8.Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie z dnnia 24 listopada (.pdf)

7.Informacja Burmistrza Miasta w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach
z dn.27.10.2014 (.pdf)

6.Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 30 września 2014 r.o numerach i granicach
stałych i odrębnych obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.(.pdf)

5.Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego z dnia 3 września 2014 r. w sprawie podziału Powiatu Łańcuckiegon na okręgi wyborcze, nadania im numerów, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych do Rady Powiatu Łańcuckiego w poszczególnych okręgach wyborczych oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łańcucie (.pdf)

4.Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 3 września 2014 r.w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Łańcuta
- miejsc  przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (.pdf)


3.Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 3 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień  16 listopada 2014 r.(.pdf)

2.Uchwała Nr XXXIX/301/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 września 2014 r.  w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania(.pdf)

1.Uchwała Nr XXII/167/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012 r.w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (.pdf)

 

 Obwieszczenie
Miejskiej Komisji Wyborczej w Łańcucie z dnia 18 listopada  2014 r.w sprawie określenia
terminów dyżurów pełnionych przez Członków Miejskiej Komisji  Wyborczej w Łańcucie (.pdf)

Uchwała  Miejskiej Komisji Wyborczej w Łańcucie z dnia 18 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu
ponownego głosowania w wyborach na burmistrza miasta Łańcuta w dniu 30 listopada 2014 r.(.pdf)


KOMUNIKAT Miejskiej Komisji wyborczej z dnia 17 listopada w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zarządzonej przerwie w ustalaniu wyników wyborów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łańcucie z dnia 30 paździenrika 2014 r. w sprawie określenia terminów dyżurów pełnionych przez Członków Miejskiej komisji Wyborczej w Łańcucie. (.pdf)

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łańcucie z dnia 24 października 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Łańcuckiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.(.pdf)

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łańcucie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Łańcuta w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.(.pdf)

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łańcucie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Łańcuta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.(.pdf)

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Łańcucie z dnia 23 października  2014 r. w sprawie nadania numerów listom kandydatów na radnych Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Składy obwodowych komisji wyborczych w Łańcucie (.pdf)

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łańcucie z dnia 17 października 2014 r. w sprawie ustalenia składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Łańcucie w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (.pdf)

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łańcucie z dnia 8 paździenrika 2014 r. w sprawie określenia terminów dyżurów pełnionych przez członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Łańcucuie (.pdf)

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Łańcucie po ukonstytuowaniu (.pdf)

Skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie po ukonstytuowaniu (.pdf)

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łańcucie z dnia 25 września 2014 r.w sprawie określenia
terminów dyżurów pełnionych przez członków Miejskiej Komisji Wyborczej w  Łańcucie (.pdf)

Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łańcucie (.pdf)

Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łańcucie (.pdf)

Informacja o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie (.pdf)

Zarządzenie Nr 27/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10lutego 2014 r.w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego (.pdf)

Zarządzenie Nr 28/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10lutego 2014 r.w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego (.pdf)

Zarządzenie Nr 29/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10lutego 2014 r.w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego (.pdf)


 

 

Metryka

sporządzono
2014-08-27 przez Sekretarz Miasta Łańcuta - Marek Sowa
udostępniono
2014-08-27 00:00 przez Informatyk - Bogusław Dubiel
zmodyfikowano
2015-05-19 09:03 przez Dubiel Bogusław
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
7664
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.