Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łańcuta
Menu góra
Strona startowa Rada Miasta Uchwały 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2019, bieżące, menu 738 - BIP - Urząd Miasta Łańcuta”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2019

2019

Uchwała Nr XXI/139/2019  Rady  Miasta  Łańcuta z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydatków, które  nie  wygasają
z upływem roku budżetowego 2019 (.pdf)

Uchwała Nr XXI/138/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2019 (.pdf)

Uchwała Nr XXI/137/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Łańcut, w roku szkolnym 2019/2020 (.pdf)

Uchwała Nr XX/136/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XX/135/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie powolania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XX/134/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Budżetowa Miasta Łańcuta na rok 2020 Nr XX/133/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 grudnia 2019 r. (.pdf)

Uchwała Nr XX/132/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2019 (.pdf)

Uchwała Nr XX/131/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok (.pdf)

Uchwała Nr XX/130/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych z Gminy Miasto Łańcut (.pdf)

Uchwała Nr XX/129/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok (.pdf)

Uchwała Nr XX/128/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łańcuta na lata 2020-2023" (.pdf)

Uchwała Nr XX/127/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi (.pdf)

Uchwała Nr XX/126/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (.pdf)

Uchwała Nr XIX/125/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XIX/124/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XIX/123/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XVIII/122/2019 Rady   Miasta   Łańcuta   z   dnia  19  listopada  2019 r.   w   sprawie  rozpatrzenia petycji (.pdf)

Uchwała Nr XVIII/121/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XVIII/120/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (.pdf)    Uchwała wyeliminowana z obrotu prawnego 

Uchwała Nr XVIII/119/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (.pdf)

Uchwała Nr XVIII/119/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych -  Nieaktywne - Błąd pisarski.

Uchwała Nr XVIII/118/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości podatników będącymi osobami fizycznymi (.pdf)   Uchwała wyeliminowana z obrotu prawnego

Uchwała Nr XVIII/117/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty (.pdf)

Uchwała Nr XVIII/116/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia U chwały Nr XXXIII/246/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z dworca, którego właścicielem jest Gmina Miasto Łańcut (.pdf)

Uchwała Nr XVII/115/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/166/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Gminy Miasto Łańcut (.pdf)

Uchwała Nr XVII/114/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy fmansowej dla Powiatu Łańcuckiego (.pdf)

Uchwała Nr XVII/113/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/196/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 16 1utego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na lata 2018-2019 (.pdf)

Uchwała Nr XVII/112/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/192/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego (.pdf)

Uchwała Nr XVII/111/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2019 (.pdf)

Uchwała Nr XVII/110/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/290/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazwy obszarowi tzw. "Księże Górki" w mieście Łańcucie (.pdf)      Uchwała wyeliminowana z obrotu prawnego

Uchwała Nr XVI/109/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Łańcucie na kadencję 2020-2023 (.pdf)

Uchwała Nr XVI/108/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników (.pdf)

Uchwała Nr XV/107/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 15 przy ul. Plk.L.Lisa- Kuli i ul.Bohaterów Westerplatte w mieście Łańcucie (.pdf)

Uchwała Nr XV/106/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XV/105/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2019 (.pdf)

Uchwała Nr XV/104/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/57/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2020-2021 (.pdf)

Uchwała Nr XV/103/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/191/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (.pdf)

Uchwała Nr XIV/102/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Polnej w Łańcucie (.pdf)

Uchwała Nr XIV/101/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 września 2019 r.  w  sprawie  przystąpienia  do sporządzenia zmiany
Nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XIV/100/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2019 (.pdf)

Uchwała Nr XIV/99/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 września 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/227/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie drogi  gminnej przy Placu Sobieskiego w Łańcucie  oraz  sposobu  ich pobierania (.pdf)

Uchwała Nr XIV/98/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu jednostki budżetowej pn. Miejski Zarząd Budynków w Łańcucie (.pdf)

Uchwała Nr XIV/97/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w trybie przetargu (.pdf)

Uchwała Nr XIV/96/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XIV/95/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego (.pdf)

Uchwała Nr XIV/94/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (.pdf)

Uchwała Nr XIV/93/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/73/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Łańcut (.pdf)

Uchwała Nr XIV/92/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników (.pdf)

Uchwała Nr XIII/91/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2019 (.pdf)

Uchwała Nr XIII/90/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników (.pdf)

Uchwała Nr XIII/89/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Łańcuta do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych (.pdf)

Uchwała Nr XIII/88/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (.pdf)

Uchwała Nr XIII/87/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Łańcut (.pdf)

Uchwała Nr XII/86/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 czerwca 2019 r.w sprawie zmiany uchwały Nr IX/69/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Łańcuta strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru (.pdf)

Uchwała Nr XII/85/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/77/2019 Rady Miasta  Łańcuta z  dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Łańcut, a Powiatem Łańcuckim w sprawie powierzenia Gminie Miastu Łańcut zadania z zakresu właściwości Powiatu Łańcuckiego dotyczącego prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w mieście Łańcucie (.pdf)

Uchwała Nr XII/84/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XII/83/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Łańcuta za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Łańcuta za 2018 rok (.pdf)

Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie (.pdf)

Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2019 (.pdf)


Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w trybie przetargu (.pdf)

Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Łańcut, a Powiatem Łańcuckim w sprawie powierzenia Gminie Miastu Łańcut zadania z zakresu właściwości Powiatu Łańcuckiego dotyczącego prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w mieście Łańcucie (.pdf)

Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/69/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Łańcuta strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru (.pdf)

Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 maja 2019 r.w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu jednostki budżetowej pn. Miejski Zarząd Budynków (.pdf)

Uchwała Nr XI/73/2019 Rady Miasta Łańcuta  z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie  uchwalenia  Regulaminu  dostarczania  wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Łańcut (.pdf)


Uchwała Nr XI/72/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej (.pdf)

Uchwała Nr XI/71/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/204/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (.pdf)

Uchwała Nr X/70/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Rzeszów w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Łańcut (.pdf)

Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Łańcuta strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru (.pdf)

Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym na terenie os.Jana Pawła II w mieście Łańcucie (.pdf)

Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/325/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 kwietnia 2019 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łańcucie przy ul.Łąkowej (.pdf)

Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Grudziądzu przy ul.Parkowej (.pdf)

Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/143/2012 Rady Miasta Lańcuta z dnia 2 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów targowisk miejskich w Łańcucie (.pdf)

Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych (.pdf)

Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/83/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Łańcuta Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Łańcuta na lata 2011-2032 (.pdf)

Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2019 (.pdf)

Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2020 r. (.pdf)

Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2020-2021 (.pdf)

Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2020-2021 (.pdf)

Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych (.pdf)

Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/259/2018 Rady Miasta Lańcuta z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania (.pdf)

Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie projektu zmiany uchwały Nr XXIX/204/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (.pdf)

Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej (.pdf)

Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Łańcucie przy ul.Armii Krajowej (.pdf)

Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (.pdf)

Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (.pdf)

Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2019 (.pdf)


Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łańcuta na rok 2019 (.pdf)


Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 11/9/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 11/7/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 lutego 2019 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 11/5/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (.pdf)

Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta (.pdf)


Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2019 (.pdf)

Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Miasto Łańcut w zakresie dożywiania "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023 (.pdf)

Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/101/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów Gminy Miasta Łańcuta,w których Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie realizuje zadania statutowe (.pdf)

Uchwała Nr V/39/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta na rok 2019 (.pdf)

Uchwała Nr V/38/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zagospodarowania przestrzennego terenu w Łańcucie (.pdf)

Uchwała Nr V/37/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej (.pdf)


Uchwała Nr V/36/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy (.pdf)    Uchwała wyeliminowana
z obrotu prawnego


Uchwała Nr V/35/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Lańcut do realizacji Projektu pn."Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Działanie 4.1 Innowacje społeczne (.pdf)

Uchwała Nr V/34/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Łańcucie, ul.Traugutta 20 (.pdf)

Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 21 stycznia 2019 r.w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Budżetowa Miasta Łańcuta na rok 2019 Nr V/32/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 21 stycznia 2019 r.(.pdf)

Metryka

sporządzono
2019-01-24 przez Insp.Wydz.OA - Małgorzata Rzeszutek
udostępniono
2020-02-04 00:00 przez Bogusław Dubiel
zmodyfikowano
2020-02-05 10:48 przez Dubiel Bogusław
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4425
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.