Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łańcuta
Menu góra
Strona startowa Strategie i programy Programy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Programy, bieżące, menu 79 - BIP - Urząd Miasta Łańcuta”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Programy

Programy


Prognoza oddziaływania na środowisko do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 (.pdf)

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 (.pdf)Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2023 (.pdf)

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2026 (.pdf)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok (.pdf)

Programu Współpracy Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok (.pdf)

Program Wspierania Rodziny Gminy Miasto Łańcut na lata 2021-2023 (.pdf)

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasto Łańcut na lata 2021-2026 (.pdf)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok (.pdf)

Roczny Program Współpracy Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok (.pdf)

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lańcuta na rok 2019 (.pdf)

Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Miasto Łańcut w zakresie dożywiania "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023 (.pdf)

Uchwała Nr XXXV/236/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2020" (.pdf)

Uchwała Nr XXX/212/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 20 kwietnia 2017 r.w sprawie przyjęcia przez Miasto Łańcut dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (.pdf)

Uchwała Nr XXVIII/199/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 marca 2017 r.w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Łańcut na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 (.pdf)

Program Wspierania Rodziny Gminy Miasto Łańcut na lata 2017-2020 (.pdf)

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA ŁAŃCUTA NA LATA 2016-2019 (.pdf)

Uchwała Nr X/69/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Łańcuta na lata 2015-2019 (.pdf)

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Łańcuta na lata 2015 – 2020 (.pdf)

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasto Łańcut na lata 2014-2020 (.pdf)

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020 (.pdf)

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miasto Łańcut na lata 2014-2030”(.pdf) 
                   
Uchwała Nr XXIV/182/2013 Rady Miasta Łańcuta z  dnia 22 stycznia 2013 r.w sprawie  zmiany  uchwały  w sprawie przyjęcia  przez Gminę  Miasta Łańcuta Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  dla Gminy Miasta  Łańcuta  na lata 2011 – 2032 (.pdf) ,
Załącznik do uchwały Nr XXIV/182/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 stycznia 2013 r. (.pdf)

Uchwała Nr XI/83/2011 Rady Miasta Łańcutaz dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Łańcuta Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Łańcuta na lata 2011-2032 ,
Załącznik do uchwały Nr  XI/83/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2011 r.(.pdf)

 

 

Metryka

data wytworzenia
2016-06-03
data udostępnienia
2020-12-31
sporządzone przez
Insp.Wydz.O.A - Małgorzata Rzeszutek
opublikowane przez
Dubiel Bogusław
ilość odwiedzin
6278
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.