Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łańcuta
Menu góra
Strona startowa Prawo Deklaracja dostępności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Deklaracja dostępności, bieżące, menu 815 - BIP - Urząd Miasta Łańcuta”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miasta Łańcuta zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej lancut.biuletyn.net

Data publikacji strony internetowej: 2013-11-07.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-26. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: INTERmedi@ Spółka Jawna. Listę kontrolną do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych można pobrać tutaj.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-17.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo zdefiniowane są specjalne skróty klawiaturowe:

 • ALT + 0 - powrót na początek strony
 • ALT + 1 - przejście do wyszukiwarki
 • ALT + 2 - przejście do treści głównej
 • ALT + 3 - przejście do danych kontaktowych
 • ALT + 4 - przejście do menu górnego
 • ALT + 5 - przejście do menu lewego
 • ALT + 6 - przejście do menu dolnego
 • ALT + 7 - przejście do menu bocznego
 • ALT + 8 - przejście do mapy serwisu

W przypadku przeglądarki Firefox zamiast kalwisza ALT należy używać ALT + SHIFT. W przypadku komputerów Apple z systemem macOS zamiast kalwisza ALT należy użyć Command + ALT.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Kontakt z Urzędem jest możliwy poprzez

 • osobiste stawiennictwo w siedzibie Urzędu przy ul. Plac Sobieskiego 18 w Łańcucie;
 • kontakt telefoniczny (centrala) pod numerem 17 225 22 02;
 • wysłanie faksu na numer 17 225 20 21;
 • pocztą elektroniczną na adres: urzad@um-lancut.pl
 • listownie na adres: ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut;
 • wysłanie wiadomość przy użyciu systemu aPUAP, adres elektronicznej skrzynki podawczej: /gthpo5131d/SkrytkaESP  

Funkcję Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Miasta Łańcuta pełni Wojciech Regner.

Dane kontaktowe koordynatora:

Urząd Miasta Łańcuta ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut

tel. 17 249 04 22

e-mail: w.regner@um-lancut.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Regner, adres poczty elektronicznej w.regner@um-lancut.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 17 249 04 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Łańcuta, ul. Plac Sobieskiego 18 (siedziba główna)

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

 • ogólnodostępne od ulicy Plac Sobieskiego,
 • wejście dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych od południowej strony budynku,
 • do budynku może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Dostępność parkingu

Ze względu na lokalizację siedziby urząd nie posiada parkingu ogólnodostępnego.

W odległości ok. 5 metrów od drzwi wejściowych do budynku od strony ulicy Plac Sobieskiego znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy Biura Obsługi Klienta. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych.

Utrudnienia  

 • budynek nie jest wyposażony w windę, co skutkuje brakiem możliwości wejścia na wyższą kondygnację osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • pochylnia zamontowana na parterze wymaga pomocy drugiej osoby,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego do Biura Obsługi Klienta i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Obsługa osób słabosłyszących

W budynku urzędu, w Biurze Obsługi Klienta zainstalowana jest pętla indukcyjna do wspomagania osób z dysfunkcją słuchu.

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

 

Urząd Miasta Łańcuta, siedziba Urzędu Stanu Cywilnego,  ul. 3 Maja 13, (budynek PZU)

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

 • ogólnodostępne, od strony ul. 3-go Maja,
 • wejście dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych od strony ul. 3-go Maja,
 • do budynku może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Dostępność parkingu

Ze względu na lokalizację siedziby urząd nie posiada parkingu ogólnodostępnego.

W odległości ok. 5 metrów od drzwi wejściowych do budynku znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia  

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Obsługa osób słabosłyszących

W sąsiednim budynku Urzędu Miasta, w Biurze Obsługi Klienta zainstalowana jest pętla indukcyjna do wspomagania osób z dysfunkcją słuchu.

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

Aplikacje mobilne

Urząd Miasta Łańcuta udostępnia następujące aplikacje mobilne:

- eGmina w wersji dla systemu Android

eGmina w wersji dla systemu iOS

Metryka

sporządzono
2020-06-26 przez Koordynator ds. dostępności - Wojciech Regner
udostępniono
2023-03-17 00:00 przez Dubiel Bogusław
zmodyfikowano
2023-03-17 12:12 przez Dubiel Bogusław
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1141
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.