STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Urząd Miejski
Jak załatwić sprawę
Oświadczenia majątkowe
Prawo miejscowe
Przetargi
Budżet i finanse
Realizacja zadań i plany na przyszłość
Majątek Gminy
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
Protokoły z kontroli
Informacje nieudostępnione
Pomoc Publiczna
Aktualności
Integracja Z Unią Europejską
Organizacje pozarządowe
Instrukcja obsługi
Kontakt
Książka telefoniczna Urzędu Miejskiego w Łańcucie
Wybory 2007
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2007
» w sprawie wydatków budżetu miasta Łańcuta, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
» zmieniająca uchwałę Nr IV/17/2006 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 28 grudnia 2006 r.
» w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasto Łańcut z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz m. Łańcuta i jego Mieszkańców ...
» w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 • Władze
 • Rada Miejska
 • Uchwały Rady
 • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2007

  Uchwała Nr XIII/91/2007
  Rady Miejskiej w Łańcucie
  z dnia 28 grudnia 2007 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2007

  Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Łańcucie uchwala co następuje:

  § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.000 zł tytułem otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Miasta Rzeszowa.
  2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.000 zł i przeznacza na zadnia pomocy społecznej w zakresie określonym umową zawartą pomiędzy Miastem Rzeszów a Miastem Łańcut w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
  3. Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.
  4. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2008-01-03 1319
  Data upublicznienia: 2008-01-03
  Art. czytany: 15 razy

  » ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY - rozmiar: 54784 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Wiadomość wprowadził: Iwona Olszańska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  BIP
  Strona główna biuletynu:
  www.bip.gov.pl
  Urząd Miejski
  w Łańcucie

  Plac Sobieskiego 18
  37-100 Łańcut

  Godziny pracy Urzędu

  poniedziałek
  8.00 - 16.00

  wtorek - piątek
  7.00 - 15.00
  Przewodniczacy Rady Miejskiej w Łańcucie

  Plac Sobieskiego 18
  37-100 Łańcut

  Dyżury i przyjęcia interesantów:
  poniedziałek:
  15.30- 17.00
  pok. nr 22, I piętro
  Urząd Miejski w Łańcucie