STRONA GŁÓWNA BIP » Mapa serwisu
Menu:
Władze
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Urząd Miejski
Jak załatwić sprawę
Oświadczenia majątkowe
Prawo miejscowe
Przetargi
Budżet i finanse
Realizacja zadań i plany na przyszłość
Majątek Gminy
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
Protokoły z kontroli
Informacje nieudostępnione
Pomoc Publiczna
Aktualności
Integracja Z Unią Europejską
Organizacje pozarządowe
Instrukcja obsługi
Kontakt
Książka telefoniczna Urzędu Miejskiego w Łańcucie
Wybory 2007
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2007
» w sprawie wydatków budżetu miasta Łańcuta, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
» zmieniająca uchwałę Nr IV/17/2006 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 28 grudnia 2006 r.
» w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasto Łańcut z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz m. Łańcuta i jego Mieszkańców ...
» w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Wiadomości:

Władze
   Rada Miejska
     Przewodniczący Rady
     Informacje Ogólne
     Informacje osobowe (CV)
     Dyżury i przyjęcia interesantów
     Komisje Rady
     Plan Pracy Rady i sprawozdania
     Uchwały Rady
     Sesje rady i protokoły z sesji
     2006 r.
     Zawiadomienie o zwołaniu Sesji
     Lista Radnych
   Burmistrz Miasta
     Informacje Ogólne
     Informacje osobowe (CV)
     Przyjęcia interesantów
     Komunikaty i zarządzenia
     Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Łańcuta - kadencja 2006-2010
     Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Łańcuta - 2006 r.
     Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Łańcuta - rok 2005
     Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie
     Sprawozdania - rok 2003
     Sprawozdania - rok 2004
     Sprawozdania - rok 2005
     Sprawozdania - rok 2006
     Sprawozadnia Burmistrza przedkładane RM - kadencja 2006-2010
     Sprawozdania Burmistrza z realizacji uchwał - kadencja 2006-2010
     Zadania i kompetencje
   Zastępca Burmistrza Miasta
     Informacje Ogólne
     Informacje Osobowe (CV)
     Przyjęcia Interesantów
   Sekretarz Miasta
     Informacje Ogólne
     Informacje Osobowe (CV)
     Przyjęcia Interesantów
   Skarbnik Miasta
     Informacje Ogólne
     Informacje Osobowe (CV)

Jednostki organizacyjne
   Przedszkola
     Przedszkole Miejskie Nr 1
     Przedszkole Miejskie Nr 2
     Przedszkole Miejskie Nr 3
     Przedszkole Miejskie Nr 4
     Przedszkole Miejskie Nr 5
   Szkoły Podstawowe
     Szkoła Podstawowa Nr 2
     Szkoła Podstawowa Nr 3
     Szkoła Podstawowa Nr 4
   Gimnazja
     Publiczne Gimnazjum Nr 1
     Publiczne Gimnazjum Nr 2
   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   Miejska Biblioteka Publiczna
   Miejski Dom Kultury
   Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
   Miejski Zakład Usług Komunalnych
   Miejski Zarząd Budynków
   Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
   Oczyszczalnia Ścieków

Jednostki pomocnicze
   Podział miasta na Osiedla
     Osiedle 'WSCHÓD'
     Wykaz ulic wchodzących w skład osiedla
     Statut Osiedla
     Rada Osiedla
     Zarząd Osiedla
     Osiedle 'ŚRÓDMIEŚCIE'
     Wykaz ulic wchodzących w skład osiedla
     Statut Osiedla
     Rada Osiedla
     Zarząd Osiedla
     Osiedle 'POŁUDNIE'
     Wykaz ulic wchodzących w skład osiedla
     Statut Osiedla
     Rada Osiedla
     Zarząd Osiedla
     Osiedle 'PRZEDMIEŚCIE-GRABSKIE'
     Wykaz ulic wchodzących w skład Osiedla
     Statut Osiedla
     Rada Osiedla
     Zarząd Osiedla
     Osiedle 'PODZWIERZYNIEC-KĄTY'
     Wykaz ulic wchodzących w skład Osiedla
     Statut Osiedla
     Rada Osiedla
     Zarząd Osiedla
     Osiedle 'Nr 6'
     Wykaz ulic wchodzących w skład Osiedla
     Statut Osiedla
     Rada Osiedla
     Zarząd Osiedla
     Osiedle 'Nr 7'
     Wykaz ulic wchodzących w skład Osiedla
     Statut Osiedla
     Rada Osiedla
     Zarząd Osiedla
     Osiedle 'Nr 8'
     Wykaz ulic wchodzących w skład Osiedla
     Statut Osiedla
     Rada Osiedla
     Zarząd Osiedla

Urząd Miejski
   Samorząd - informacje ogólne
   Struktura Organizacyjna
     Wydział Organizacyjno-Administracyjny - OA
     Wydział Finansowo-Budżetowy - FB
     Wydział Podatków i Opłat - PO
     Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji - GK
     Wydział Architektury - AR
     Wydział Gospodarki Mieniem, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - GM
     Wydział Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu - EK
     Wydział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych - ŚR
     Urząd Stanu Cywilnego - USC
     Biuro Pozyskiwania Funduszy - BF
     Samodzielne Stanowisko Kontrolno-Rewizyjne - KR
     Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Prawnej - RP
     Wydział Spraw Obywatelskich - SO
   Rejestry i archiwa
     Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Łańcuta
     Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Łańcuta - rok 2005
     Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Łańcuta - 2006 r.
     Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Łańcuta - kadencja 2006-2010

Oświadczenia majątkowe
   Radni Miasta Łańcuta
     OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2002
     OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2003
     INFORMACJA O ZATRUDNIENIU
     INFORMACJA O ZATRUDNIENIU
     OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2004
     OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2005 R.
     OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE NA 2 MIESIĄCE PRZED UPŁYWEM KADENCJI
     OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE złożone w ciągu 30 dni od dnia ślubowania
     Oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka ...
     OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2006
   Urząd Miejski
     Burmistrz Miasta Łańcuta
     Zastępca Burmistrza Miasta Łańcuta
     Sekretarz Miasta Łańcuta
     Skarbnik Miasta Łańcuta
     Pracownicy Urzędu Miejskiego zobowiązani do złożenia oświadczeń
   Jednostki organizacyjne
     Dyrektorzy Publicznych Gimnazjów w Łańcucie
     Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Łańcucie
     Dyrektorzy Przedszkoli Miejskich
     Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
     Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
     Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
     Dyrektor Miejskiego Zarzadu Budynków
     Dyrektor Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych
     Dyrektor Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
     p.o. Kierownik Oczyszczalni Ścieków
     Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Przetargi
   Rok 2007
     Roboty budowlane
     Budowa kanalizacji deszczowej wraz z osadnikami
     Remont dróg gminnych na terenie miasta Łańcuta- wykonanie nakładek
     Roboty remontowe i modernizacyjne w budynku MDK
     Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki w Łańcucie
     Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łąkowa, ul. Dębnik
     Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna w Łańcucie - odwodnienie studni
     Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na placu PKS w Łańcucie
     Remont dróg gminnych-wykonanie nakładek asfaltobetonowych
     Budowa oraz rozbudowa oświetlenia drogowego
     Remont dróg gminnych na terenie miasta Łańcuta
     Wykonanie przyłącza wodociagowego do kompleksu sportowego
     Dostawy
     Dostawa urządzenia Anty-spamowego i Anty-wirusowego
     Dostawa sprzętu komputerowego
     Zakup samochodu specjalistycznego"śmieciarka" (MZUK)
     Dostawa sprzętu oświetleniowego
     Dostawa sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego
     Dostawa sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego (MDK)
     Dostawa sprzętu komputerowego
     Dostawa materiałów chodnikowych (MZUK)
     Dostawa opału
     Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego
     Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
     Dostawa materiałów biurowych
     Dostawa energii cieplnej do budynków ul. Piłsudskiego
     Dostawa energii cieplnej do budynku administracyjnego UM
     Dostawa urządzenia Anty-spamowego i Anty-wirusowego
     Usługi
     Opracowanie dokmentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy MDK
     opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe przebudowy MDK
     Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy MDK
     Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na kwote 5.100.000 zł
     Konserwacja starodrzewia (drzewa zabytkowe) oraz zieleni osiedlowej
     Usługi prawnicze
     utrzymanie czystości i utrzymanie zimowe terenów
   Rok 2006
     Roboty budowlane
     Wykonanie przyłącza wodociągowego
     Rozbudowa sieci wodociągowej śr. 225 wzdłuż ul. 3 Maja w Łańcucie
     Wymiana okien i drzwi na PCV (MZBM Łańcut)
     Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Łańcucie
     Remont elewacji budynku UM Łańcut
     Budowa kanalizacji sanitarnej dz. Katy oraz Podzwierzyniec - roboty dodatkowe
     Rozbudowa sieci wodociągowej śr. 250 wzdłuż ulicy 3-go Maja w Łańcucie
     Remont elewacji budunku Urzędu Miejskiego w Łańcucie
     Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego etap III - kryta pływalnia
     Budowa kanalizacji sanitarnej dz. Podzwirzyniec w Łańcucie
     Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki w Łańcucie
     Remont dróg gminnych-wykonanie nakładek asfaltobetonowych
     Remont chodnika ul Zamkowa oraz remont nawierzchni placu (planty miejskie)
     Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Łańcucie - etap III - Kryta pływalnia
     Budowa kanalizacji sanitarnej dz. Kąty w Łańcucie
     Remont dróg gminnych na terenie miasta Łańcuta
     Wykonanie przyłącza wodociągowego
     Dostawy
     Dostawa paliw płynnych (MZWiK w Łańcucie)
     Dostawa paliw (Miejski Zakład Usług Komunalnych)
     Dostawa bonów towarowych (SP Nr 2 Łańcut)
     Dostawa energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia drogowego
     Sprzedaż i dostarczenie ciepła
     Dostawa upgreade 23 licencji Obiegu dokuemntów wraz z funkcja e-Urząd
     Dostawa opału
     Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
     Dostawa materiałów biurowych
     Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, papieru, segregatorów...
     Dostawa opału
     Usługi
     Utrzymanie czystości i utrzymanie zimowe terenów osiedlowych
     Wykonanie wycen określających wartość rynkową nieruchomości
     Organizacja wypoczynkun dzieci i młodzieży (MOPS w Łańcucie))
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na kwotę 5.700.000 zł
   Rok 2005
     Roboty budowlane
     Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Południe - Wschód w Łańcucie - III etap
     Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Kąty w Łańcucie (część)
     Remont dróg gminnych - wykonanie nakładek asfaltobetonowych
     Remont ulicy Dąbrowskiego w Łancucie
     Budowa kanalizacji sanitarnej dz. Południe-Wschód w Łańcucie etap II
     Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Kąty w Łańcucie
     Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Podzwierzyniec
     Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Łańcucie - kryta pływalnia
     Budowa kanalizacji deszczowej ul. Przybosia i Zamknięta
     Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej
     Roboty wykończeniowe sali konferencyjnej w hali sportowej w Łańcucie
     Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Przedmieście - Grabskie
     Budowa oświetlenia drogowego
     Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Południe-Wschód w Łańcucie
     Remont dróg, budowa zjazdu
     Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Małej k. Łańcuta
     Dostawy
     Dostawa trybun składanych do hali sportowej w Łańcucie(październik)
     Dostawa sprzętu komputerowego - 4 zestawy komputerowe, 3 drukarki
     Dostawa trybun składanych do hali sportowej
     Dostawa opału
     Dostawa sprzętu komputerowego
     Dostawa opału
     Usługi
     udzielenie i obsługa kredu długoterminowego na kwotę 2.280.000zł
     Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
     pielęgnację starodrzewia alei zabytkowych i cmentarza oraz wycinka drzew
     Druk "Łańcuckiego Biuletynu Miejskiego"
   Rok 2004
     Dostawy
     Dostawa materiałów biurowych
     Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek - grudzień 2004
     Dostawa materiałów biurowych
     Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
     Dostawa samochodu osobowego
     Roboty budowlane
     Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Małej(2.12.2004)
     Remont dróg - nakładki
     Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Kąty i Podzwierzyniec
     Rozbudowa kaplicy cmentarnej i przebudowa podcieni na cmentarzu komunalnym-nowy
     Remont parkingu
     Remont dróg gminnych-wykonanie nakładek asfalto-betonowych
     Przebudowa i remont dróg i chodników
     Kotłownia gazowa c.o. i c.c.w dla budynku ul. Polna 3"a"
     Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Kąty-ul. Polna
     Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podzwierzyniec
     Budowa ulicy Wiosny Ludów w Łańcucie
     Utwardzenie placu targowego kostką brukową
     Budowa kanalizacji sanitarnej osiedla Południe - Wschód
     Rozbudowa kaplicy cmentarnej i przebudowa podcienia na cmentarzu komunalnym
     Usługi
     Opracowanie Miejskiego planu zagosp. przestrzennego ul. Cetnarskiego
     Opracowanie Miejskiego planu zagosp. przestrzennego ul. Kardynała Wyszyńskiego
     Miejski plan zag. przestrzennego ul. Kard. Wyszyńskiego(30.11.2004)
     Obsługa bankowa (01.09.2004)
     Wycena nieruchomości
     Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży na kolonii (MOPS)
     druk dwumiesięcznika "Łańcuckiego Biuletynu Miejskiego
   Rok 2003
     Roboty budowlane
     Budowa ulicy Wiosny Ludów
     Budowa kanalizacji deszczowej ul. Podzwierzyniec
     Remont dróg-wykonanie nakładek asfaltobetonowych
     Konserwacja potoku Mikośka (kolejny przetarg)
     Docieplenie budynku, wymiana rynien i rur spustowych
     Konserwacja potoku Mikośka
     Przebudowa pieców grzewczych (MZBM)
     Budowa kanalizacji deszczowej ul. Podzwierzyniec w Łańcucie
     Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wiosny Ludów
     Przełożenie linii kablowych i lamp oświetlenia
     Przetarg nieograniczony - budowa kompleksu rekreacyjno- sportowego
     Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych
     Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Podwierzyniec
     Dostawy
     Dostawa koksu
     Zakup bonów towarowych
     Dostawa opału (koks)
     Dostawę stolarki okiennej PCV i ślusarki aluminiowej drzwiowej dla szkół
     Dostawa prasy
     Dostawa sprzętu komputerowego
     Dostawa 50 licencji WINDOWS 2000 Server PL i SQL Server 2000
     Usługi
     Zaciągnięcie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego
   Pozostałe przetargi
     2007
     Przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości
     2005
     2006

Budżet i finanse
   Budżet
   Podatki i ołaty lokalne
   Dotacje z budżetu
     Dotacje w 2006 r.
   Fundusze
   Procedura budżetowa

Realizacja zadań i plany na przyszłość
   Raporty o stanie gminy
   Inwestycje
   Infrastruktura techniczna
   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 i 2007-2013
   "Strategia rozwoju miasta Łańcuta na lata 2007-2014

Majątek Gminy

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Protokoły z kontroli

Informacje nieudostępnione

Pomoc Publiczna

Aktualności

Integracja Z Unią Europejską

Organizacje pozarządowe

Instrukcja obsługi
   Pomoc
   Rozporządzenie MSWiA
   Ustawa o BIP

Kontakt
   Skontaktuj się z nami
   Gdzie się mieścimy

Książka telefoniczna Urzędu Miejskiego w Łańcucie

Wybory 2007

Prawo miejscowe:

Zarządzenia

Uchwały

Jak załatwić sprawe:

Spis spraw
   Sprawy budowlane
   Działalność gospodarcza
   Ochrona środowiska
   Ewidencja ludności i dowody osobiste
   Gospodarowanie mieniem komunalnym
   Podziały, numery nieruchomości
   Podatki
   Planowanie przestrzenne
   Sprawy mieszkaniowe
   Urząd Stanu Cywilnego
   Biuro ds. świadczeń rodzinnych

BIP
Strona główna biuletynu:
www.bip.gov.pl
Urząd Miejski
w Łańcucie

Plac Sobieskiego 18
37-100 Łańcut

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek
8.00 - 16.00

wtorek - piątek
7.00 - 15.00
Przewodniczacy Rady Miejskiej w Łańcucie

Plac Sobieskiego 18
37-100 Łańcut

Dyżury i przyjęcia interesantów:
poniedziałek:
15.30- 17.00
pok. nr 22, I piętro
Urząd Miejski w Łańcucie